Konferencja Naukowa w 200. Rocznicę Śmierci Ignacego Krasickiego

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Impreza teoretycznoliteracka, zorganizowana w dniach 16-19 maja 2001 r. w Olsztynie oraz Lidzbarku Warmińskim.

Organizator

Opis

Konferencji nadano podtytuł-hasło przewodnie „Pisarz i środowisko”. Sesję naukową zorganizowano, aby uczcić oraz spopularyzować postać warmińskiego pisarza, dyplomatę i biskupa, Ignacego Krasickiego (1735-1801). Był on niezwykle ważną postacią zarówno dla Warmii jak i samego Lidzbarka Warmińskiego. Dwór biskupa w XVIII-wiecznym Heilsbergu był słynnym w całym kraju centrum życia artystycznego – również po rozbiorze Polski w 1772 r., gdy Warmia znalazła się w granicach Prus pod władzą Fryderyka Wilhelma II.
Opisywaną sesja, adresowana szczególnie do miejscowego środowiska naukowego, literackiego, studentów i pedagogów literatury, odbyła się w ramach Obchodów 200. rocznicy śmierci Ignacego Krasickiego. Podczas konferencji wygłoszono dwadzieścia trzy odczyty związane tematycznie z postacią i twórczością pisarza.

Przebieg

16 maja

(środa)

17 maja

(czwartek)

18 maja

(piątek)

 • 9.30 – I tura konferencji – Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim:
  • wystąpienie Sante Graciottiego pt. Lidzbark Warmiński: od miejsca fizycznego do przestrzeni poetyckości
  • wystąpienie Macieja Parkitny pt. Świadomość historyczna Krasickiego
  • wystąpienie Teresy Kostkiewiczowej pt. Krasicki – perspektywy badawcze
  • dyskusja
 • 15.00 – II tura konferencji – Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim:
  • wystąpienie Mikołaja Szymańskiego pt. Krasicki a Plutarch
  • wystąpienie Magdaleny Górskiej pt. Krasickiego kolekcje dzieł sztuki
  • dyskusja
 • 18.00 – otwarcie wystawy Ignacy Krasicki – ostatni z wielkich mieszkańców zamku lidzbarskiego (org.: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)

19 maja

(sobota)

Bibliografia

 1. Ignacy Krasicki 1735-1801 pisarz i środowisko : Konferencja Naukowa w Dwustulecie Śmierci //W: zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie; nr akc. 23/06/01.