Izabela Lewandowska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Archiwum prywatne
Olsztyn 2010, Agencja WIT.

(1968- ) – dr hab., prof. UWM w Olsztynie, badaczka dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Bibliografia

Urodziła się 22 września 1968 r. w Grudziądzu. W 1992 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra historii o specjalności nauczycielskiej. W 2002 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 1991 r. mieszka i pracuje w Olsztynie.

Działalność

Pracę zawodową rozpoczęła w 1992 r. jako nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. W latach 1992–1996 była nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Olsztynie. W 1996 r. została zatrudniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki Historii (1996–1999), a następnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jako asystent (1999–2002) i adiunkt (2002–2009) w Zakładzie Dydaktyki Historii, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Od 1 stycznia 2010 r. pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Historii Krajów Nadbałyckich Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych tej samej uczelni. Prowadzi badania nad świadomością historyczną i tożsamością regionu, jest inicjatorką powstania regionalnego podręcznika do edukacji historycznej i kulturowej o Warmii i Mazurach, promuje historię, tradycje i kulturę regionu na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a także w lokalnych mediach. Jest członkiem jury w konkursach wiedzy o regionie, organizatorką ponadregionalnego konkursu o historii i kulturze Prusów „Aestiorum gentes”, a także koordynatorem projektu „Historia i Kultura Prusów – prezentacje multimedialne dla gimnazjum”. Współorganizowała też jubileusz 80-lecia szkół polskich na Warmii w 2009 r.

30 stycznia 2018 r. została wybrana w skład Rady Naukowej Rady Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.[1]

Przynależność do organizacji

Jest członkiem szeregu organizacji, wśród których należy wymienić:

Publikacje

Opublikowała m.in.:

 • Scenariusze lekcji historii, tom 1-4 (1998-2006)
 • Biskup Jan Stefan Wydżga i kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku (2001)
 • Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur (2003)
 • Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia (2010) - współautor Jan Chłosta
 • Zamki państwa krzyżackiego w północno-wschodniej Polsce po II wojnie światowej (1945-2005) w: Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, red. Jan Gancewski (2010)
 • Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Bibliografia za lata 1990-2009 (2010) - współautor Anita Romulewicz
 • Walory przyrodniczo-kulturowe i inżynieria krajobrazu przy założeniach pałacowo-parkowych na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2018, ss. 214 (współautor Sylwia Szkamruk)
 • Magiczne wsie południowej Warmii.Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, ss. 294 (współautor Edward Cyfus)

Jest również autorką szeregu artykułów, które ukazały się w licznych pismach, m.in.:

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2003, 2007)
 • Wyróżnienie za pracę zgłoszoną na konkurs o Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego nadane przez Towarzystwo Naukowe oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (2003)
 • Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2016) [2]

Ciekawostki

Poza zainteresowaniami zawodowymi stara się podróżować, kolekcjonuje także opakowania od czekolad oraz ziemię z miejsc bitewnych.

Przypisy