Inauguracja Obchodów 100-lecia Polskich Bibliotek na Warmii, Mazurach i Powiślu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Miejska biblioteczna impreza jubileuszowa, zorganizowana 29 stycznia 1969 r. w Mrągowie.

Organizator

Przebieg

Opisywana impreza zainicjowała wojewódzkie obchody upamiętniające przetrwanie polskiej kultury na ziemiach Warmii i Mazur oraz jej placówek, czyli bibliotek. Inauguracja jubileuszu miała miejsce w siedzibie mrągowskiej Biblioteki Miejskiej. W imprezie uczestniczyli m.in. zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej, Walter Późny, przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej, Wiktor Szramka, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jadwiga Kołodziejska, władze miasta i powiatu mrągowskiego oraz kierownicy bibliotek i działacze kulturalno-oświatowi z województwa olsztyńskiego.
Na przebieg uroczystości złożyły się:

  • otwarcie wystawy 100 lat bibliotek polskich na Warmii i Mazurach, poświęconej drukom rozpowszechnianym w okresie działania bibliotek ludowych oraz dorobkowi bibliotek województwa olsztyńskiego
  • referat Jana Wróblewskiego (Olsztyn) pt. Rola książki i bibliotek polskich w okresie przedwojennym
  • referat Wacława Gołowicza (Mrągowo) pt. Biblioteki powiatu mrągowskiego w okresie 25-lecia PRL
  • spotkanie z Janem Lubomirskim (Olsztyn)

Bibliografia

  1. Kronika wydarzeń kulturalnych // „Pojezierze”. – 1969, [nr] lato, s. 24.