Biblioteka Miejska im. Wacława Gołowicza w Mrągowie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba Biblioteki Miejskiej w Mrągowie od 1963 r.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie
Biblioteka dawniej.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie
Obecny wystrój wnętrz.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie
Statuetka „Niezapomnajka” przyznana w 2006 r. na 60-lecie placówki.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie
Publikacja Biblioteki w Mrągowie.
Fot. Biblioteka Miejska w Mrągowie

Samorządowa instytucja kultury, działająca w Mrągowie od 1946 r.

Siedziba

ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Historia

Biblioteka w Mrągowie została powołana 18 października 1946 r. na mocy ówczesnego dekretu o bibliotekach (1946 r.). Przez kolejne lata funkcjonowała pod nazwą Powiatowa Biblioteka Publiczna (1946-1955), Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (1955-1975), a także Miejska Biblioteka Publiczna (1975-1984). W 1984 r. Bibliotece nadano imię jej długoletniego dyrektora Wacława Gołowicza. W 1998 r. podjęto decyzję o włączeniu Biblioteki do Miejskiego Domu Kultury „Zodiak”, co wiązało się z utratą przez nią osobowości prawnej. W ten sposób powstał Miejski Ośrodek Kultury „Zodiak”, który w wyniku rozszerzenia działalności przemianowano następnie, z dniem 1 stycznia 2000 r., na Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Biblioteka funkcjonuje w jego strukturze jako Dział i używa nazwy Miejska Biblioteka im. Wacława Gołowicza.

Władze

Dyrektorzy i kierownicy Biblioteki od 1946 r.:

Działalność

Podstawowym celem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych, w tym materiałów tematycznie związanych z regionem i popularyzacja czytelnictwa. Biblioteka współdziała przy tym z innymi tego typu placówkami, a także instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać rozwój czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej, m.in. z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mrągowskiej (od 2003 r.) oraz Referatem Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Mrągowo (od 2006 r.). Biblioteka podejmuje również szereg samodzielnych inicjatyw lokalnych, jak też bierze udział w programach regionalnych i ogólnopolskich np.:

  • spotkania autorskie (od 1949 r.)
  • spotkania dla dzieci i młodzieży „Poznajemy zawód” (od 2000 r.)
  • pasowanie na czytelnika (od 2002 r.)
  • Cała Polska Czyta Dzieciom (od 2004 r.)
  • Dyskusyjny Klub Książki (od 2007 r.)
  • Loża Literacka (od 2009 r.)

Współpracuje też z miejscowymi przedszkolami oraz podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (grupa artystyczna NASZ DOM).

Publikacje

  • Almanach Poezji Mrągowskiej „Tutaj się ze sobą mijamy” (2008)

Bibliografia

  1. Duszak, Jolanta: Działalność bibliotekarska Wacława Gołowicza, Olsztyn, 1983, [praca magisterska].
  2. Dołgosz, Elżbieta: Działalność regionalna Biblioteki Publicznej w Mrągowie w latach 1950-1979, Olsztyn, 1981, [praca magisterska].
  3. Cierpiał Daniel: Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mrągowie w latach 1946-2000, Toruń, 2005, [praca magisterska].

Zobacz też

Strona internetowa Biblioteki Miejskiej im. Wacława Gołowicza w Mrągowie