Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Archiwum GOKSiR w Dźwierzutach

(1976- ) – placówka kulturalno-oświatowo-rozrywkowa, prowadząca swą działalność na terenie gminy Dźwierzuty – z siedzibą w Dźwierzutach (ul. Pasymska 2)

Nazwa

 • w okresie od 16 września 1976 r. do 31 marca 2003 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
 • od 1 kwietnia 2003 r. – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach

Historia

Idea stworzenia ośrodka kultury w Dźwierzutach powstała w lipcu 1976 r. Placówkę oficjalnie otwarto 16 września 1976 r. – wtedy też zatrudniono jej pierwszych pracowników. Początkowo była podzielona – sala widowiskowa ośrodka mieściła się na ul. Pasymskiej, zaś biuro – na ul. Niepodległości. W 1986 r. rozpoczęto rozbudowę siedziby na ul. Pasymskiej, prace zakończono w maju 1987 r.

Kadry

Struktura

 • Pracownia muzyczna
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia zajęć świetlicowych

Zespoły/grupy zorganizowane w strukturze instytucji

Cele

 • realizacja zadań w dziedzinach wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, sportu oraz rekreacji
 • wielokierunkowa działalność zgodna z założeniami polityki kulturalnej, kultury fizycznej i rekreacji, prowadzonej przez państwo, oraz na podstawie własnego – akceptowanego społecznie programu
 • pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości

Działalność

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz wzbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • krzewienie kultury fizycznej i rekreacji, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Inicjatywy

Działania doroczne

(organizacja, marketing i zarządzanie)

Imprezy sportowe

 • Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty
 • Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Młodzieży Gimnazjalnej
 • Turniej Ligi Sołeckiej w Piłkę Nożną
 • Dożynkowy Turniej Sołectw Gminy Dźwierzuty

Publikacje

Placówki stałej współpracy

Zobacz też

Strona www placówki http://www.goksirdzwierzuty.pl