Muzeum Regionalne Babska Izba w Sąpłatach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Społeczne muzeum etnograficzne w gminie Dźwierzuty, powiat szczycieński.

Siedziba

Sąpłaty 19
12-120 Dźwierzuty
Tel. 89 62 10 355
Muzeum mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej.

Historia

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w Sąpłatach funkcjonowała Babska Izba. Pod kierunkiem Maryny Okęckiej-Bromkowej mieszkanki Sąpłat gromadziły stare sprzęty, narzędzia, kołowrotki, przedmioty kultury materialnej wsi i okolic. Następnie zgromadzonymi zbiorami opiekowała się nauczycielka Zofia Kubicka. W 1997 r. w budynku byłej szkoły podstawowej utworzono Muzeum Regionalne. 10 października 1997 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum. Przecięcia wstęgi dokonał arcybiskup Archidiecezji Warmińskiej Edmund Piszcz, Maryna Okęcka-Bromkowa oraz wójt gminy Dźwierzuty Czesław Wierzuk. Goszczono przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Młodzież Sąpłat przygotowała program słowno-muzyczny. Wojewoda olsztyński przekazał Muzeum komplet albumów i książek o tematyce historycznej. W Muzeum organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi i zajęcia tematyczne. Placówka współpracuje z Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Zbiory

Muzeum gromadzi zbiory etnograficzne z terenu wsi i okolic. Są to stare sprzęty codziennego użytku: narzędzia, ceramika, kołowrotki, sprzęty gospodarstwa domowego, żelazka, lampy naftowe, rzeźby. Zofia Kubicka, była nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Sąpłatach opiekuje się zbiorami. Gromadzi również zapiski historyczne dotyczące miejscowości, ciekawostki przyrodnicze oraz etnograficzne. Utworzono również kącik poświęcony pamięci Maryny Okęckiej-Bromkowej oraz jej twórczości.

Bibliografia

  • Muzeum regionalne / oprac. Halina Bielawska // „Kurek Mazurski”. – 1997, nr 21, s. 9.

Zobacz też

  • Materiał na portalu „Ziemia Szczycieńska” [1]