Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Biblioteka obejmująca swoją działalnością teren gminy Dźwierzuty.

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna została otwarta 16 stycznia 1949 r. Biblioteka mieściła się w budynku nauczycielskim przy ul. Sienkiewicza. Następna zmiana lokalizacji nastąpiła w roku 1952 (lub 1953 – nie udało się ustalić dokładnej daty), wtedy bibliotekę przeniesiono do świetlicy przy ul. Pasymskiej. Kolejna przeprowadzka nastąpiła w roku 1975 do lokalu przy ul. Niepodległości, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

Działalność

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach zbierane są także dokumenty życia społecznego – głównie artykuły dotyczące wydarzeń gminy Dźwierzuty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników placówki, zainstalowano w budynku sieć WiFi, a także rozszerzono zakres usług o drukowanie, kserowanie, wysyłanie faksu, skanowanie (format A3), laminowanie oraz bindowanie. Od roku 2010 biblioteka gromadzi dokumenty elektroniczne.

Dyrektorzy placówki

  1. Janina Pociecha-Bieniecka (1949)
  2. Alicja Glogier (1949-1955)
  3. Jan Jankowski (1955-1958)
  4. Czesława Gałązkiewicz (1958-1959)
  5. Gabriela Gałązkiewicz (1959-1964)
  6. Jadwiga Artwińska-Jęka (1964-1966)
  7. Maria Stepnowska (1966-2007)
  8. Bożena Nadolska (2007-)

Siedziba


12-120 Dźwierzuty
ul. Niepodległości 1
Tel. 89 621 12 21


Zobacz

Informacje o placówce
Strona Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach