Dzień Działacza Kultury 1957 w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
DDK2.jpg

Doroczne święto dedykowane ludziom wyjątkowo zaangażowanym w kwestie promocji i popularyzacji kultury – zwłaszcza związanej z piśmiennictwem – zorganizowane jako specjalna impreza okolicznościowa 27 lipca 1957 r. w Olsztynie.

Przebieg

Opisywana edycja święta odbyła się w gabinecie przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w obecności przedstawicieli partii i stronnictw politycznych, władz administracyjnych województwa oraz tzw. „aktywem kulturalnym regionu”. Całość zainicjowało wystąpienie przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Zbigniewa Januszko. Przewodniczący następnie udekorował odznaczeniami państwowymi pracowników instytucji i placówek upowszechniania kultury zasłużonych w tej dziedzinie.

Nagrody i odznaczenia

Nagrody wojewódzkie

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi

Brązowy Krzyż Zasługi

Bibliografia

  1. (r): Odznaczenia pracowników kultury i zasłużonych działaczy / (r) // „Życie Olsztyńskie”. – 1957, z dn. 31 lipca, s. 1.