Dni Grunwaldu 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Doroczna uroczystość Dni Grunwaldu - główne czterodniowe Obchody Jubileuszu Bitwy pod Grunwaldem, zwycięskiego średniowiecznego starcia między wojskami polsko-litewsko-ruskimi a Zakonem Krzyżackim w 1410 r., zorganizowane w dniach 16-19 lipca 2009 r. w Grunwaldzie (pow. ostródzki) oraz (fragmentarycznie) w Olsztynie i Ostródzie.

Organizatorzy

Organizatorzy części historycznej

Współorganizatorzy

Cele

 • włączenie się w ogólnokrajowe obchody jubileuszowe Bitwy pod Grunwaldem 1410
 • ukazanie znaczenia geopolitycznego jednej z największych bitew średniowiecza,
 • podkreślenie znaczenia bitwy pod Grunwaldem w procesie historycznym, który doprowadził do zawiązania Unii Lubelskiej
 • ukazanie roli bitwy w ukształtowaniu wschodniego kierunku polskiej polityki XV w. w kontekście współczesnych uwarunkowań geopolitycznych
 • opisanie etosu rycerskiego i jego znaczenia dla dzisiejszej kultury

Opis

W związku z obchodami historycznymi w 2009 r. na Polach Grunwaldu zamieszkało okresowo około 4000 osób, które na czas imprezy wcieliły się w postaci rycerzy oraz osób imn towarzyszących. Aby uczestniczyć w inscenizacji przybyli również miłośnicy średniowiecza z zagranicy: Ukrainy, Białorusi, Czech, Rosji, Litwy, Włoch, Niemiec, Francji, Finlandii, Szwecji, Danii oraz Stanów Zjednoczonych. Od lat elementem towarzyszącym obchodom jest Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki, którego organizatorem była Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich. Na opisywaną XXXVIII edycję zlotu przybyło około 800 harcerzy – 300 z regionu Warmii i Mazur uczestniczyło w zlocie natomiast około 250 – podczas samych uroczystości. W role głównych postaci bitwy pod Grunwaldem wcielili się Jacek Szymański (Władysław Jagiełło) i Jarosław Struczyński (Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen). Dni Grunwaldu stanowiły program obejmujący wydarzenia kulturalne związane z inscenizacją, która zarazem miała być centrum całości obchodów regionalnych. Obchody odbyły się w dniach od 16 do 19 lipca 2009 r. na Polach Grunwaldzkich. Imprezy (gry i zabawy ruchowe, pokazy średniowieczne, koncerty) zorganizowano w kilku specjalnie oznaczonych miejscach o różnych funkcjach: w obozie rycerskim, jarmarcznym oraz na scenach przeznaczonych do pokazów muzyczno-tanecznych.

Przebieg

16 lipca

(czwartek):

 • 11.00 – „Grunwaldzkie wici”; przybycie króla Władysława Jagiełły wraz z chorągwiami konnymi na pola Grunwaldu – rozpoczęcie, prezentacji uczestników, wręczenie glejtów
 • 11.00-14.00 – turniej gier planszowych
 • 13.00 – Turniej Łuczniczy
 • 14.00-16.00 – Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej „Grundial 2009” (Mistrzostwa Europy 2009)
 • 16.00-17.00 – Turniej Bojowy Martina (drużyny żeńskie)
 • 17.00-21.00 – Turniej Bojowy Martina (drużyny męskie)

17 lipca

(piątek) średniowieczny jarmark w osadzie historycznej:

 • 10.00 – Bojowy Turniej Drużynowy
 • 14.00 – msza święta w rycie trydenckim w oprawie średniowiecznej (obóz Wielkiego Mistrza)
 • 15.00-16.30 – Turniej Bojowy Martina (finał drużyn męskich)
 • 17.00 – próba generalna inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
 • 18.00-22.00 – koncerty muzyki dawnej (scena u rycerzy) w wykonaniu zespołów: „Scandicus”, „Whitegarden”, „Testamentum Terrae Belarus” (w przerwie – konkursy)
 • 22.00 – V Festival „Flames of the night” – wspólny pokaz uczestników warsztatów „Flames of the night”
 • 22.30-1.00 – część konkursowa i wspólna zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołów muzycznych (scena główna)

18 lipca

(sobota):

 • 9.00-10.00 – uroczysta Sesja Rady Gminy (Harcerskie Miasteczko Zlotowe)
 • 10.00 – msza święta De Divisione Apostolorum w rycie trydenckim i oprawie średniowiecznej
 • 11.30 – Apel Grunwaldzki: wystąpienie Wójta Gminy Grunwald, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego; wręczenie drużynom harcerskim Tytułów i Odznak Grunwaldzkich; ogłoszenie Grunwaldzkich Wici na 2009 r.; złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim; pokazy: musztry paradnej orkiestry wojskowej, sprawności bojowej pododdziałów wojska oraz działań dynamicznych straży granicznej z użyciem specjalnych samochodów i psów służbowych (Wzgórze Pomnikowe)
 • 13.00-14.00 – wyjście rycerstwa na pole bitwy
 • 14.00-15.00 - inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem
 • 15.30 - koncert zespołu „r.D&K” (nowy projekt muzyczny członków zespołu „Żywiołak”)
 • 17.00 – Melle – turniej grupowych starć rycerskich „na ostre”)
 • 15.00-22.00 – impreza Lato z Radiem; koncerty (wykonawcy: Jerzy Grunwald, Jacek Kowalski z zespołem), tzw. Centrum Uśmiechu, pokaz kulinarny, wybory „Miss Lata z Radiem” (scena Lata z Radiem)
 • 16.00-17.00 – prezentacja artystyczna Piosenka harcerska i turystyczna, gry i zabawy dla dzieci, symultana warcabowa
 • 17.00-22.00 – koncerty:
 • 22.00-1.00 – wspólna zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołów (scena główna)
 • 21.00-24.00 – harcerskie widowisko plenerowe „Ogniobranie”

19 lipca

(niedziela):

 • 10.00 - msza święta w rycie trydenckim w oprawie średniowiecznej
 • 11.00-14.00 – V Grunwaldzkie Spotkania z Folklorem - przegląd kapel i zespołów ludowych
 • 13.00 – występ zespołu ludowego „Slovacky Krużek” (Czechy)
 • 14.00 – IV Grunwaldzki Turniej Konny, gonitwy sprawnościowe, Boghurt (walki bezpośrednie na maczugi), wspólny pokaz uczestników warsztatów sztuk kuglarskich, Joust (walki bezpośrednie na kopie).

Bibliografia

 1. Studniak, Dominika: Czapki z głów, jedzie król : już w ten weekend wielkie święto miłośników historii / Dominika Studniak // „Gazeta Olsztyńska”. – 2009, nr 165, dod. „Gazeta Grunwaldzka”, s. II-III.