Bolesław Pilarek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bolesław Pilarek
Źródło: zbiory prywatne

(1944- ) - doktor nauk rolniczych, dziennikarz i publicysta, pisarz, działacz społeczny.

Biografia

Bolesław Wincenty Pilarek urodził się 29 stycznia 1944 roku w Podłężu. W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, specjalność Ekonomika i organizacja rolnictwa. W 1971 r. ukończył Studium Podyplomowe z zakresu doradztwa na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) SGGW w Warszawie, a następnie dwuletni kurs dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Mieszka w Olsztynie.

Olsztyńscy dziennikarze odbierają z rąk Bolesława Pilarka, prezesa olszyńskiej sekcji Klubu Publicystów Rolnych i Ochrony Środowiska, Puchar im. Włodzimierza Mamińskiego, założyciela i pierwszego redaktora naczelnego „Nasza Wieś”. Od lewej: Stanisław Kuchciński z Gazety Olsztyńskiej i Jan Jędrusik z Radia Olsztyn, Bolesław Pilarek
Źródło: zbiory prywatne

Praca zawodowa

Na pierwszym roku studiów był laborantem w Katedrze Chemii, a na piątym roku asystentem technicznym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie; po studiach, podczas trzymiesięcznej służby wojskowej, był dowódcą plutonu i stażystą w PGR Zawroty i Brzydowo. Był inspektorem Działu Rolno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Olsztynie. W latach 1969-1971 był asystentem, a następnie w kierownikiem Działu Ekonomicznego w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Bęsi, kierownikiem Działu Poradnictwa Rolniczego w tygodniku rolniczym „Nasza Wieś” (1971-1989).

W konkursie ogłoszonym przez Olsztyńskie Wydawnictwo Prasowe na nowe czasopismo miesięczne „ABC Rolnika” został pozytywnie przyjęty przez komisję i otrzymał stanowisko redaktora naczelnego, które pełnił w latach 1989-1990. W 1990 roku założył nowe czasopismo miesięczne - „Rolnicze abc” - i został jego redaktorem naczelnym; funkcję tą pełnił w latach 1990-2006 (do czasu sprzedaży tytułu).

W 1992 roku został wiceprezesem, a od 2010 r. Prezesem Fundacji im. Michała Oczapowskiego ustanowionej przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i redaktorem prowadzącym czasopisma rzeczoznawców wyceny nieruchomości „Wycena”(1992-1998). Na początku 1994 roku założył kwartalnik „5 plus X” - czasopismo absolwentów w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i wciąż jest jego redaktorem naczelnym.

W 1990 r.cały zespół czasopisma „Rolnicze abc” został zatrudniony na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2007 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję redaktora naczelnego „Wiadomości Uniwersyteckich”.

W latach 1999-2012 był niepełnoetatowym pracownikiem Spółdzielni Pracy Dziennikarzy AGRO-SPÓŁDZIELCA w Warszawie, a następnie w wydawnictwie „PROMARK” Sp zo.o. w Warszawie. W tym czasie współpracował z czasopismami wydawanymi przez te wydawnictwa, tj. „Plon” , „Nowy Plon”, „Pszczelarz Polski”, „Dobry Hodowca” i „Poradnik Rolniczy”. Współpracował także z „Wiadomościami Bieżącymi”, „Chłopską Drogą”. Jest współpracownikiem „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Podczas pracy redakcyjnej upowszechniał osiągnięcia nauki i przodującej praktyki rolniczej. Jest współautorem prac naukowych publikowanych w Biuletynie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, „Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, w wydawnictwach Akademii Rolniczej w Krakowie, Instytutu Ziemniaka i w periodykach obcojęzycznych. Jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu książek, kalendarzy-poradników i broszur o tematyce rolniczej, ogrodniczej i kulinarnej. Podstawą do napisania książek kulinarnych były przepisy hobbistycznie zebrane podczas dziennikarskich wizyt w gospodarstwach. Dziennikarskie wyjazdy w teren i turystykę uczynił wręcz sposobem na życie i pasjonującym hobby.

14 grudnia 2018 nowym prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie został dr inż. Bolesław Pilarek. Jednocześnie pełni funkcje prezesa absolwenckiej Fundacji im. JM. Oczapowskiego i redaktora naczelnego czasopisma " 5 plus X".

Rolnicze abc” - posiedzenie rady programowej w Regionalnym Centrum Doradztwa Rolniczego w Poświętnem. Od lewej: Bolesław Pilarek, redaktor naczelny, prof. dr hab. Marian Kozłowski, przewodniczący Rady programowej”, Witold Tomiński, Zdzisław Kamiński, Maria Sieczkowska, Witold Kabas, Piotr Michalczuk, Kazimierz Szczepański - członkowie rady reprezentujący ośrodki doradztwa rolniczego.
Źródło: zbiory prywatne

Pseudonimy: Paweł Borecki, P. Bolesławski, B. Trak, B. Rek, Pb

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Na pierwszym planie od lewej: redaktor Jerzy Jakub Pantak, „Gazeta Olsztyńska” i Bolesław Pilarek „Nasza Wieś”.
Źródło: zbiory prywatne
Bolesław Pilarek z wydaną w 2016 r. publikacją "Doradztwo rolnicze na Warmii, Mazurach i Powiślu".
Źródło: zbiory prywatne
"Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach"- 2018 r.

Publikacje

Wybór publikacji, których był autorem lub współautorem:

Praca społeczna

W latach 1965-66 był przewodniczącym Zarządu Uczelnianego ZMW w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1974-1982), od 1975 r. przez trzy kadencje prezesem olsztyńskiej sekcji Klubu Publicystów Rolnych i Ochrony Środowiska. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1982), przez dwie kadencje był wiceprezesem Klubu Publicystów Rolnych.

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 1992 roku), w latach 2010-2017 był skarbnikiem, a od 2017 jest I-szym zastępcą prezesa. Był wiceprezesem, a następnie prezesem absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (przez dwie kadencje jako sekretarz i przez dwie kadencje był pierwszym wiceprezesem Zarządu Uczelnianego). Przez trzy lata był członkiem Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz sekretarz komisji badań nad współczesnością Stowarzyszenia Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Nagrody i odznaczenia

Wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany za twórczość dziennikarską i działalność społeczną. Wybór:

 • Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (2000)
 • Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski (1989)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1980)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1975)

Wybór odznaczeń resortowych, regionalnych i organizacyjnych:

 • Zasłużony dla uczelni (1999)
 • Zasłużony Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Za szczególne zasługi dla rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i sławienie jego dobrego imienia (2006)
 • Złota odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej (1965)
 • Honorowa odznaka Za zasługi położone dla rozwoju Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1968)
 • Zasłużonym dla Wydziału Rolniczego (1973)
 • Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1974)
 • Zasłużony pracownik rolnictwa (1978)
 • Za zasługi dla województwa ostrołęckiego (1983)
 • Za zasługi dla województwa suwalskiego (1997)
 • Zasłużony pracownik przemysłu spożywczego i skupu (1986)
 • Zasłużony dla rolnictwa (1997)
 • Zbiorowe nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2001), (2003)
 • Złota odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (2004)
 • Medal za solidarność z Braćmi Węgierskimi walczącymi podczas rewolucji w 1956 r. (2006)
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego (2017)
 • Odznaczenie za Zasługi dla ZMW (2017)
 • Złoty Medal za Wybitne Zasługi dla Związku Zołnierzy Wojska Polskiego. 2021 r.
 • Sygnat grawerowany od Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 • List gratulacyjny od Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna
 • W 2022 roku otrzymał Odznakę Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • 21.04.2023 - odznaczony Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • 17.10.2023 - odznaczony Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Ponadto otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lubawy za wymyślenie i zorganizowanie pierwszych „Lubawskich Witamin” oraz publikacje promujące rozwój sadownictwa. Otrzymał tytuł „Dziennikarza Rolnego Roku 2004” nadany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą za rzetelne i bezstronne prezentowanie problematyki rolnictwa Warmii i Mazur w artykułach prasowych oraz najwyższe odznaczenie Związku Młodzieży Wiejskiej im. Ignacego Solarza (2014) i Medal Pawła Stalmacha nadany przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (2015).

Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wiele nagród, m. in. nagrodę ministra za pracę doktorską (1984), osiem nagród JM Rektora ART i UWM za szczególnie osiągnięcia w pracy zawodowej (1992, 1993, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005), dyplom za osiągnięcia dydaktyczne (2001) oraz najwyższą nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa - statuetkę „Złoty Kłos” (2014) za działalność na rzecz edukacji, promocji i integracji środowiska rolniczego.

Za działalność w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM został uhonorowany Statuetką "Primus Inter Pares"(2009) oraz odznaką "Zasłużonym dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie" (2012).

Wielokrotnie były wyróżniane założone i redagowane przez niego czasopisma: - "Nasza Wieś" (wkładka „ABC Rolnika”) - Honorową Odznaką ART. w Olsztynie (1975 r.); „Rolnicze abc” - odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1996 r.), „Medalem Jubileuszowym Almae Matris Cortoviensis – 50”(1998 r.); czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM "5 plus x" - Statuetką JUM Rektora UWM (2012 r.), odznaką "Zasłużonym dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie"(2012, Medalem Jubileuszowym UWM (2014 r.), Aktem Uznania nadanym przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie (2015). Natomiast kierowana przez niego absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego została odznaczona Medalem Jubileuszowym ALMAE MATRIS CORTOVIENSIS (1998 r.), medalem Kolumny Orła Białego (2015 r.), kilkoma podziękowaniami za współorganizowanie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz nadawanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego znakiem "Produkt Warmia Mazury" za organizowanie od prawie 30 lat zjazdów absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2017 r.).

Bibliografia

Materiały ze zbiorów domowych Bolesława Pilarka