Benedykt Przeracki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1937-2010) – ksiądz katolicki, pierwszy redaktor naczelny „Posłańca Warmińskiego

Biografia

Urodził się 22 lutego 1937 r. w Radoszkach. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Pelplinie (1956 r.) i Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. W latach 1962-1966 był wikariuszem parafii w Giżycku, w latach 1966-1967 w parafii pw. św. Józefa w Olsztynie. Od 1967 do 1973 r. studiował teologię dogmatyczną w Rzymie. W latach 1973-1981 zajmował się duszpasterstwem akademickim oraz nauczał religii w szkołach średnich.
W roku 1981 został redaktorem naczelnym „Posłańca Warmińskiego”. Funkcję tę pełnił do roku 1999. Jako naczelny „Posłańca” zatrudniał zwolnionych dziennikarzy „Solidarności”.
W 1985 r. wraz z redakcją pisma zorganizował Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
W latach 1999-2003 był dyrektorem Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego.
Był członkiem Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zmarł 14 czerwca 2010 r. w Olsztynie.

Nagrody i odznaczenia

  • Kapelan Jego Świątobliwości (1982)
  • Nagroda Ministra Kultury (1999)

Zobacz też

Bibliografia

  1. Bruski, Ireneusz St.: Ksiądz prałat Benedykt Przeracki / Ireneusz Bruski // „Gazeta Wyborcza”. – 2011, nr 45, dod. „Olsztyn”, s. 6.
  2. kaj: Ks. red. Benedykt Przeracki / kaj/wł. – Il. // „Bez Wierszówki”. – 2010, nr 7, s. 4.
  3. Panasik, Krzysztof: Sezon nowych nadziei / Krzysztof Panasik. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 178, s. 20.