Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie 1985

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Siódma edycja dorocznej wielomodułowej imprezy pn. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, przeglądu sztuk (literatury, plastyki, muzyki), związanych z tematyką lub twórcami chrześcijańskimi, zorganizowana w okresie 10–16 listopada 1985 r. w Olsztynie.

Opis

Hasło opisywanej imprezy brzmiało: „Czterdziestolecie Kościoła na Ziemiach Odzyskanych”, stąd też tematyka poszczególnych imprez modułowych poświęcona była historii powojennej organizacji oraz roli Kościoła katolickiego w dziejach kultury Warmii, Mazur i Powiśla oraz Ziem Zachodnich. Organizatorzy zawiązali kilkudniową tematyczną sesję naukową, poszczególne prelekcje zaś przedstawiały ów zakres tematyczny w różnych aspektach. Poszczególne dni Tygodnia ukazywały więc dzieje i sytuację obecną poszczególnych diecezji wymienionych regionów. Głównym organizatorem i koordynatorem przebiegu całości był ks. bp. prof. dr. Julian Wojtkowski przy współudziale olsztyńskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej.

Przebieg

 • Opisywany Tydzień zainicjowała uroczysta msza święta w olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba celebrowana przez bpa diecezji warmińskiej, Jana Obłąka. Stało się też tradycją, aby każdy dzień Tygodnia rozpoczynała podobna celebra pod przewodnictwem biskupa diecezji, której dzieje tego dnia były omawiane podczas następujących po mszy całodniowych wykładów sesyjnych. Pierwsza część sesji dniowej poświęcona była dawnym dziejom diecezji, druga – ostatniemu czterdziestoleciu.

Uczestnicy

 • Archidiecezję Wrocławską reprezentował ks. abp. kard. Henryk Gulbinowicz, referaty głosili ks. dr Józef Swastek i ks. dr Jan Śrucina
 • Diecezję Gorzowską reprezentował ks. bp. Wilhelm Pluta, referaty głosili ks. dr Bolesław Dratwa i ks. dr Tadeusz Salwa CM
 • Diecezję Opolską reprezentował ks. bp. dr Gerard Kusz, referaty głosili ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola i ks. dr Jan Kopiec
 • Archidiecezję Warmińską reprezentował ks. bp. dr Jan Obłąk, referaty głosili ks. dr Alojzy Szorc i ks. dr Jan Wiśniewski
 • Diecezję Gdańską reprezentował ks. bp. dr Tadeusz Gocłowski, referaty głosili ks. dr Alojzy Rota i ks. dr Ernest Kleinert
 • Diecezję Koszalińską reprezentował ks. bp. Ignacy Jeż, wygłosił też referat, po nim zaś – dr med. Leon Konieczny
 • Diecezję Szczecińską reprezentował ks. bp. Jan Gałecki, referaty głosili ks. Czesław Piskorski i ks. kan. Joachim Feński.

Podczas codziennych mszy występowały chóry parafialne olsztyńskich kościołów: pw. św. Jakuba, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla (oo Bernardynów) i św. Józefa, jak również Schola Katedralna „Bentivoglio” oraz Chór Kolegiacki z Dobrego Miasta.
W ramach imprezy w olsztyńskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej zorganizowano wystawę pt. „Architektura sakralna Warmii, Mazur i Powiśla”, eksponującą prace m.in. Małgorzaty Korolko, Barbary Hulanickiej i Andrzeja Samulowskiego.
Prezentowany program był wyjątkowy w stosunku do edycji Tygodni z poprzednich lat – opisywany Tydzień miał wybitnie charakter popularnonaukowy.

Bibliografia

 1. Dni Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie // „Słowo Powszechne”. – 1985, nr 237, s. 12.
 2. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Olsztyn 10-16 XI 1985 : czterdziestolecie Kościoła na Ziemiach Odzyskanych // „Posłaniec Warmiński”. – 1985, nr 23, s. 8.
 3. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś 1979-1999 / kom. red. – Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, 1999, s. 150-151.