Andrzej Marcinkiewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fot. Archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Andrzej Marcinkiewicz (1953- ) – nauczyciel, menedżer kultury, wieloletni dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (2004-2023).

Biografia

Urodził się 1 stycznia 1953 roku w Ostródzie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie w 1977 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. W 1987 roku, na tejże uczelni, ukończył także podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Oświatą. W 1994 roku otrzymał dyplom Master of Business Administration, a w 2003 roku ukończył Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Mieszka w Olsztynie.

Działalność

Swoją karierę zawodową początkowo związał z edukacją. Pracował jako nauczyciel polonista, dyrektor szkoły a następnie inspektor oświaty i wychowania w gminie i mieście Ostróda. W latach 1994-2002 działał w charakterze menedżera zarządzającego przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi. W 2003 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Od 2004 roku do 2023 r. pełnił funkcję dyrektora tej instytucji.
Od wielu lat pracuje na rzecz kultury regionu i rozwoju bibliotek. Jest m.in. inicjatorem powołania i członkiem Kapituły Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur, twórcą Galerii Stary Ratusz i redaktorem Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego. Prywatnie aktywnie udziela się jako animator kultury, harcmistrz oraz instruktor żeglarstwa. Był ponadto chórzystą i wieloletnim prezesem Chóru Collegium Musicum.

Udział w organizacjach

 • Członek Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych
 • Członek Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek
 • Członek Zespołu Sterującego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
 • Członek i Sygnatariusz Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych
 • Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego do spraw oceny wniosków z zakresu infrastruktury kultury
 • Alumni International Visitor Leadership Program
 • W kadencji 2019 - 2024 członek Krajowej Rady Bibliotecznej.https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Biblioteczna

Nagrody i odznaczenia

Galeria zdjęć

Bibliografia

 1. Marcinkiewicz Andrzej: Kto jest kim na osiedlu? / Andrzej Marcinkiewicz ; [oprac.] aw // „Gazeta Olsztyńska”. - 2011, nr 57, dod. „Olsztyn Dzień po Dniu”, nr 1178, s. 7.
 2. rak: Gaudeamus igitur! / rak // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”. - 2010, nr 10, s. 3.
 3. TAS: Andrzej Marcinkiewicz / TAS // „Gazeta Wyborcza”. - 2004, nr 18, dod. „Olsztyn”, s. 2.
 4. TAS: Koniec rewolucji kulturalnej : nowi dyrektorzy / TAS // „Gazeta Wyborcza”. - 2004, nr 18, dod. „Olsztyn”, s. 3.
 5. Przedłużone nominacje : dobra ocena dyrektorów placówek kultury / oprac. RAD // „Gazeta Warmińska Extra”. - Nr 22 (2014), s. 5.