Andrzej Kuczyński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów rodziny.
Źródło: Ze zbiorów rodziny.
Źródło: Ze zbiorów rodziny.
Źródło: Ze zbiorów rodziny.
Źródło: Ze zbiorów rodziny.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1946-1994) - Antoni Andrzej Kuczyński, artysta plastyk, rzeźbiarz

Biografia

Urodził się 13 czerwca 1946 r. w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku – wychowanie plastyczne (1986). W 1967 r. „za swoją dziewczyną przyjechał do Nidzicy” [1]. Pracował w Nidzickim Domu Kultury jako instruktor, prowadził zespoły plastyczne. Następnie na zamku utworzył własną pracownię rzeźbiarską. Był członkiem Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa (od 1987 r.), Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej (od 1990 r. ). Żona Wanda, dwoje dzieci: syn Dawid, córka Małgorzata. Zmarł tragicznie 19 kwietnia 1994 r. w Nidzicy.

Twórczość

Interesował się szeroko pojętą sztuką. W swojej twórczości specjalizował się w stylizowanej rzeźbie ludowej w drewnie, także malował. Interesował się muzyką (był członkiem nidzickiego zespołu muzycznego „Unikaty”), filmem, fotografią. Swoją pasją twórczą zarażał innych. Skupił wokół siebie grono młodych ludzi, którzy zainteresowali się rzeźbą oraz sztuką. Był twórcą nidzickiej szkoły rzeźby. Jego uczniem był, Andrzej Woron (Andrzej Woroniec), malarz, grafik, rzeźbiarz i scenograf, twórca autorskiego Teatru Kreatur w Berlinie. Reżyser wielu scen niemieckich i polskich.

Wystawy

Brał udział w wielu wystawach, plenerach malarskich oraz targach:

 • 1973 – II Międzywojewódzki Plener Malarski w Mrągowie
 • 1973 – Wystawa Sztuki Ludowej – Olsztyńskie Dni Folkloru
 • 1974 – Ogólnopolska Wystawa Rękodzieła Artystycznego w Warszawie
 • 1975 – XII Krajowa Wystawa Rzemiosła Artystycznego w Szczyrku
 • 1975 – Wystawa Współczesna Sztuka Ludowa Ziemi Olsztyńskiej w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie
 • 1975 – Wystawa w Stanach Zjednoczonych
 • 1976 – Wystawa indywidualna rzeźb w Galerii Andersz w Malmő (Szwecja)
 • 1976 – Wojewódzka Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych w Olsztynie
 • 1977 – Wystawa indywidualna rzeźb w Galerii Andersz w Malmő (Szwecja)
 • 1977 – Udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Paryżu
 • 1977 – Wystawa Sztuka ludowa Warmii i Mazur wczoraj i dziś w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, następnie ekspozycje w Weimarze i Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna)
 • 1977 - Udział w wystawie w Sydney (Australia)
 • 1978 - Udział w wystawie w Pradze (Czechosłowacja)
 • 1978 – Udział w wystawie w Atenach (Grecja)
 • 1978 – Wystawa indywidualna w Karlskoga (Szwecja)
 • 1981 – Udział w wystawie w Monachium (Niemcy)
 • 1982 – Poplenerowa wystawa malarstwa studentów II roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku – Potęgowo’82
 • 1982 – Wystawa w Galerii Sztuki BWA w Sopocie
 • 1983 – Udział w wystawie w Wiedniu (Austria)
 • 1984 – Udział w wystawie w Hanowerze (Niemcy)
 • 1984 – Wystawa Rzemiosł Artystycznych Polski Północnej w Toruniu
 • 1984 – Ogólnopolska Wystawa Rękodzieła Artystycznego w Krakowie
 • 1984 – Wystawa rzeźby w Ulm (Niemcy)
 • 1988 – Wystawa malarstwa na Targach Sztuki w Poznaniu

Nagrody i odznaczenia

Posiadał w swoim dorobku liczne nagrody i dyplomy przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ponadto otrzymał:

 • 1974 – Złoty Medal Ogólnopolskiej Wystawy Wyrobów Artystycznych w Warszawie
 • 1980 – Tytuł Mistrza Rzemiosła Artystycznego – Rzeźbiarstwo w drewnie – nadany przez Ministra Kultury i Sztuki
 • 1984 – Nagroda i wyróżnienia na Ogólnopolskiej Wystawie Rękodzieła Artystycznego w Krakowie
 • 1984 – Nagroda na Wystawie Rzemiosł Artystycznych Polski Północnej w Toruniu

Bibliografia

 1. Andrzej Kuczyński, Ankieta biograficzna, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 11/15
 2. Cieślak, Andrzej: Stylizowane świątki z Nidzicy / Andrzej Cieślak // „Gazeta Olsztyńska”. – 1976, nr 207, s. 4.
 3. Dudzińska, Zofia: Kim jestem / Zofia Dudzińska. – (Nasze spotkania) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1979, nr 176, s. 3.
 4. ert: Zostawił uczniów : stworzył szkołę nidzickiej rzeźby / ert // „Gazeta Olsztyńska”. – 2004, nr 254 , dod. „Nasza Gazeta Nidzicka”, nr 44, s. 6.
 5. (gp): Lipowy obstalunek : z kulturą do pieńka / (gp) // „Dziennik Pojezierza”. – 1989, nr 221, s. 4.
 6. Jaworski, Wiktor: Rzeźbiarze i akwizytorzy : mieliśmy powodzenie u kobiet / Wiktor Jaworski. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2001, nr 262, dod. „Magazyn”, s. 8.

Przypisy

 1. Jaworski, Wiktor, Rzeźbiarze i akwizytorzy,„Gazeta Olsztyńska”, 2001, nr 262, dod. Magazyn, s. 8