Zespół Luft Kapela z Kowali Oleckich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum GCK w Kowalach Oleckich

Amatorski zespół wokalno-instrumentalny, działający w latach dziewięćdziesiątych przy Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.

Skład osobowy

Historia

„Lust Kapela” powstała w 1995 r. jako męska kapela podwórkowa. Pierwszy występ zespołu odbył się 22 lipca 1995 r. podczas Dni Gołdapi.
Zespół wykonywał muzykę popularną i biesiadną. W bogatym repertuarze grupy znajdowały się liczne utwory rozrywkowe, taneczne, piosenki i przyśpiewki.

Działalność

„Luft Kapela” występowała podczas festynów, dożynek, jarmarków, przeglądów oraz innych imprez rozrywkowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatów: oleckiego, gołdapskiego i giżyckiego (m.in. na Dniach Gołdapi, Jarmarku Folkloru w Wydminach, Integracyjnym Rajdzie Samochodowym w Kowalach Oleckich, „Kowaliadzie”). Zespół organizował również koncerty dla pań z okazji Dnia Kobiet oraz Andrzejek.