Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach: Różnice pomiędzy wersjami

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(Zobacz też)
(Zobacz też)
 
Linia 48: Linia 48:
  
 
==Zobacz też==
 
==Zobacz też==
* Strona internetowa Ośrodka [http://www.mok-jeziorany.pl/]
+
* Strona internetowa Ośrodka [http://www.mok-jeziorany.naszaplacowka.pl/]
 
* Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jezioranach z informacjami na temat Miejskiego Ośrodka Kultury [http://www.jeziorany.com.pl/?id=MOK]
 
* Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jezioranach z informacjami na temat Miejskiego Ośrodka Kultury [http://www.jeziorany.com.pl/?id=MOK]
  

Aktualna wersja na dzień 10:02, 11 sty 2016

Samorządowa instytucja kultury, działająca na terenie miasta i gminy Jeziorany od 1974 r.

Siedziba

Ul. Konopnickiej 4
11-320 Jeziorany

Cele

  • Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców
  • Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą
  • Pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości
  • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
  • Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
  • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego


Historia

Ośrodek kultury w Jezioranach utworzono 3 października 1974 r. W trakcie działalności kilkakrotnie ulegała zmianie nazwa ośrodka oraz zakres jego działalności. W zakres kompetencji ośrodka wchodziło bibliotekarstwo oraz sport i rekreacja. W latach 1986-2008 w strukturze Ośrodka pracowała Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach. W 2008 r. biblioteka została przekształcona w samodzielną instytucję kultury oraz powołano Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Obecnie, w skład Miejskiego Ośrodka Kultury wchodzą świetlice wiejskie, sieć lokalnej telewizji publicznej oraz Kino „Warmia”.

Kadry

Dyrektorami Ośrodka Kultury byli:

Działalność

W Ośrodku prowadzone są zajęcia edukacyjne, wokalne, plastyczne i taneczne. W Miejskim Ośrodku Kultury działają koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, prowadzone są lekcje języka angielskiego, nauki gry na gitarze. Funkcjonuje Klub Brydżowy oraz Klub Miłośników Starych Gier. Ośrodek regularnie prowadzi półzimowiska oraz kolonie letnie dla dzieci. Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Wiejskiej i Miejskiej Lokalny Plus. Ośrodek zajmuje się organizacją przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny w formie wystaw, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych. W Miejskim Ośrodku Kultury działają:

Imprezy cykliczne


Zobacz też

  • Strona internetowa Ośrodka [1]
  • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jezioranach z informacjami na temat Miejskiego Ośrodka Kultury [2]