Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
MBP w Jezioranach (1962 r.)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
MBP w Jezioranach (1962 r.)
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Placówka użyteczności publicznej z siedzibą w Jezioranach (Plac Jedności Narodowej 12), prowadząca swą działalność na terenie miasta i Gminy Jeziorany od 1976 r.

Nazwa

  • 1983 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jeziorany
  • 2008 – Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach

Kadry

Struktura

  • Miejska Biblioteka Publiczna (ul: Plac Jedności Narodowej 12 Jeziorany)
    • Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci
    • Czytelnia Internetowa

Filie

Historia

Biblioteka istnieje od 1 września 1948 r. – została zorganizowana jako placówka terenowa-punkt biblioteczny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biskupcu. Pierwszą kierowniczką placówki była Jaina Krasowska. Początkowo księgozbiór biblioteki składał się z woluminów przywiezionych przez repatriantów do Jezioran, w l. 1946-1947 książki gromadził Zenon Chodor w Prezydium Rady Miejskiej w Jezioranach, skąd w 1948 r. zostały przekazane Janinie Krasowskiej. Placówka pięciokrotnie zmieniała miejsce lokalizacji. W l. 60-tych XX w. biblioteka została niejako na nowo zorganizowana dzięki zaangażowaniu kierowniczki Leokadii Sadowskiej. Od tego czasu też biblioteka zaczęła prowadzić regularną pracę kulturalno-oświatową w lokalnym środowisku: wieczory bajek oraz teatrzyki kukiełkowe dla dzieci, wyświetlanie przezroczy, narady czytelnicze dla dorosłych. W 1981 r. budynek, który wyznaczono bibliotece na lokal, przeszedł remont generalny, placówka otrzymała również nowe wyposażenie. Od 1986 r. prowadzi swą działalność w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jezioranach jako instytucja kultury. 30 października 1991 r. otwarto nowy lokal biblioteki, której kierowniczką została Barbara Gudrian-Siedlanowska, którą w 1994 r. zastąpiła Elżbieta Bykowska. Rozwinęła się służba informacyjna w bibliotece, zmieniono tradycyjną formę wypożyczania książek na tzw. wolny dostęp do półek. Z dniem 1stycznia 2008 r. została przekształcono w samodzielną Samorządową Instytucję Kultury – w ten sposób, działając statutowo (propagowanie czytelnictwa, udostępnianie księgozbioru, umożliwianie dostępu do baz bibliotek wirtualnych, oferowanie dostępu do Internetu), realizuje również cele ogólnokulturalne (np. zaangażowanie w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”) oraz oświatowe.

Działalność

Poza działalnością statutową biblioteka, propagując ideę czytelnictwa, organizuje cykliczne imprezy poetyckie, spotkania z regionalnymi pisarzami („Jeziorańskie Spotkania z Książką”), konkursy („Konkurs Poezji Dziecięcej” oraz „Pożeracze Książek”, tzw. spotkania bajkowe, pogadanki i wycieczki edukacyjno-rozrywkowe. Ponadto placówka brała również udział w projektach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: KISS, IKONKA, Program Rozwoju Bibliotek.

Placówki stałej współpracy

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrna Odznaka dla Zasłużonych dla Warmii i Mazur (dla Anny Zawadzkiej)
  • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bibliografia

  1. Bykowska, Elżbieta: Pięćdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach / Elżbieta Bykowska // „Studia Angerburgica”. – T. 5, (2000), s.

Zobacz też