XXX lat plastyki olsztyńskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR