Wydawnictwo Littera

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo wydawnictwa.

Wydawnictwo Marii i Sławomira Fafińskich, działające od 1992 r. w Olsztynie.

Siedziba

10-082 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 30/30

Publikacje

Publikacjelittera.jpg

Publikacje wydawnictwa podzielić można na dwie grupy. Pośród wydawnictw edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych znajdują się opracowania dotyczące historii, w tym zwłaszcza Warmii, są to Stanisława Achremczyka Warmia (2000) oraz Ignacy Krasicki nie tylko poeta (2001), Jana Chłosty Słownik Warmii (2002), Janusza Jasińskiego Między Prusami a Polską (2003). Do tej grupy należą również: opracowanie Stanisława Gajewskiego i Katarzyny M. Nawackiej Historia ustroju Polski 966-1997 (2003), Krystyny Stasiewicz Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko... (2001), Janusza Jasińskiego Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807) (2004), Żołnierze polscy na Mazurach (1807) (2004) oraz tegoż autora i Sławomira Skowronka Wschodniopruskie kampanie Napoleona (2007) oraz Sławomira Augusiewicza, Janusza Jasińskiego i Tadeusza Orackiego Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek (2005). W 2005 r. ukazały się również Kościoły parafialne gminy Jonowo Roberta Syrwida, a także Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Władysława Zajewskiego. Z późniejszych publikacji wymienić można Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów Marii Korybut-Marciniak (2007), Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz (2008). Z zakresu literatury pięknej w wydawnictwie opublikowano tomiki wierszy Jerzego Ignaciuka, Piotra Piaszczyńskiego, Reinera Strobelta, Tamary Bołdak-Janowskiej i Antoniego Janowskiego, Wiesławy Bogaczewskiej-Biedy oraz Wiersze zebrane Marii Zientary-Malewskiej z okazji 110. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci warmińskiej poetki, w opracowaniu Hanny Sawickiej i Jana Chłosty.

Nagrody

W wydawnictwie ukazało się pierwsze wydanie opowiadań Włodzimierza Kowalewskiego Powrót do Breitenheide (1997), nominowanych do Nagrody Nike. Oficynie przyznano także podczas inauguracji XVII Targów Książki Historycznej w Warszawie 27 listopada 2008 r. Nagrodę im. Jerzego za publikację Władysława Zajewskiego Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX (2007).

Bibliografia

1. Chłosta, Jan: Ruch wydawniczy w Olsztynie / Jan Chłosta // W: Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. - Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 620.