Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego w Nidzicy 1985

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzecia edycja turnieju tanecznego Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego w Nidzicy, zorganizowana 26 kwietnia 1985 r.

Organizator

Opis

Przegląd odbył się 26 kwietnia 1985 r. W turnieju wzięło udział 17 zespołów z terenu województwa olsztyńskiego. Dokonano wyboru zespołów, które wzięły następnie udział w imprezach ogólnopolskich.

Cele

  • Popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
  • Przegląd w skali województwa zespołów tanecznych, konfrontacje ich poziomu i możliwości artystycznych
  • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie tańca zespołowego

Jury

Laureaci

Bibliografia

  1. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie za 1985 rok, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 6/80
  2. Regulamin, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/140