Wojewódzki Przegląd Teatrów Lalkowych w Olsztynie 1990

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Coroczna impreza mająca zasięg wojewódzki.

Opis

Przegląd odbył się w dniach 11-13 czerwca 1990 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. W imprezie wzięły udział zespoły reprezentujące różne środowiska: szkoły, domy kultury oraz ogniska pracy pozaszkolnej. Głównym celem przeglądu jest prezentacja dorobku amatorskich teatrów lalkowych, dalsze doskonalenie warsztatu zespołów oraz instruktorów. Wzbudzenie zainteresowania teatrem wśród dzieci.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Uczestnicy

Bibliografia

  1. Wojewódzki Przegląd Teatrów Lalkowych, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/208