Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo GOK-u w Gietrzwałdzie.
GOK w latach 70-tych.
Źródło: Zasoby własne GOK w Gietrzwałdzie
Siedziba GOK-u w 2010 r.
Źródło: Zasoby własne GOK w Gietrzwałdzie

Placówka kulturalno-edukacyjna, działająca na terenie gminy Gietrzwałd od 1945 r.

Siedziba

ul. Kościelna 1; 11-036 Gietrzwałd

Historia

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie sięga 1945 r., kiedy to powstał Wiejski Dom Kultury. GRN w Gietrzwałdzie przejęła wówczas na działalność kulturalną budynek po byłym zajeździe „Perka”. Placówka funkcjonowała pod tą nazwą do 1986 r. W tym czasie siedziba była dwukrotnie odnawiana: w latach 1954-57, oraz remont generalny w okresie 1980-1986 r. Powstała wówczas sala widowiskowo-kinowa, na niskim parterze zlokalizowano pomieszczenia restauracyjne.

kierownictwo

W latach 1986-1992, po rozszerzeniu zadań kulturalnych na obszar gminy przemianowano instytucję na Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie. Funkcję dyrektora pełnił Bogdan Pierechod. Przez kolejnych 11 lat funkcjonowała ona jako Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury pod opieką kierownik Teresy Grodzickiej-Szymańskiej. Od 2003 r. powołano ponownie Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie.

W latach 2009-2011 funkcję dyrektora GOK sprawał Marek Gardzielewski.

1 kwietnia 2011 r. dyrektorem GOK w Gietrzwałdzie mianowany został Paweł Jarząbek.

12 grudnia 2016 r. dyrektorem GOK w Gietrzwałdzie został Jacek Adamas. 14 lutego 2018 r. został on odwołany przez wójta Jana Kasprowicza. [1]

Struktura

Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie jest instytucją, w obrębie której działają:

Działalność

Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie prowadzi działania w zakresie animacji społeczno-kulturalnej. Wspiera również inicjatywy społeczności lokalnych, zarówno dziecięce i młodzieżowe, jak i inicjowane przez dorosłych. Organizuje wiele przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Poza działalnością o charakterze edukacyjno-wychowawczym (letnie i zimowe ferie, warsztaty, punkt Informacji Turystycznej, pomoc w przygotowaniu lekcji w szkole i odrabianiu prac domowych) GOK organizuje wystawy fotografii, malarstwa, ikonopisarstwa i innych przedsięwzięć artystycznych. W strukturach placówki działa Wspaniały Teatr Bez Nazwy pod opieką Andrzeja Fabisiaka. W latach 1973-1998 istniał Teatr Lalek Sobieradek, powołany przez Annę i Waldemara Czerwińskich. Obecnie funkcjonują: Salonik Coolturka i koło plastyczne dla dzieci, koło plastyczne i zajęcia rękodzielnictwa dla dorosłych oraz koło fotoamatora. GOK prowadzi również zajęcia taneczne break-dance oraz treningi capoeiry. W Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie wydawany jest lokalny dwutygodnik „Gazeta Gietrzwałdzka” (w nakładzie 500 szt.). GOK organizuje ponadto szereg imprez cyklicznych:

 • premiery Wspaniałego Teatru Bez Nazwy
 • Mistrzostwa w fajerkowaniu
 • Noc świętojańska
 • Spotkania warmińskie
 • Letnia galeria rękodzieła artystycznego
 • Święto Woryt
 • Turniej Wsi
 • Dożynki w Biesalu
 • Urodziny Unieszewa

Bibliografia

 1. Sprawa jest prosta: GOK ma tętnić życiem // „Gazeta Gietrzwałdzka”. - 2011, nr 8, s. 4.

Zobacz też

Przypisy

 1. http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,23031290,jacek-adamas-odwolany-dobra-zmiana-w-odwrocie.html