Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Instytucja kultury działająca na terenie województwa elbląskiego w latach 1975-1982.

Historia

Wojewódzki Ośrodek Kultury (WOK) powołano w 1975 r. w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju i utworzeniem województwa elbląskiego. Placówka została zorganizowana na bazie działającego od 1962 r. Elbląskiego Domu Kultury, przekształconego na początku lat 70-tych w Elbląski Ośrodek Kultury. W 1978 r. z WOK-u wydzielono samodzielny Miejski Ośrodek Kultury (MOK). Z początkiem 1982 r. WOK i MOK połączono ponownie w Elbląski Ośrodek Kultury. Decyzję taką uzasadniano potrzebą skomasowania środków finansowych, kadry pracowniczej i lepszego wykorzystania możliwości lokalowych.

Struktura

Wojewódzki Ośrodek Kultury posiadał następujące działy:

  • domów i klubów kultury
  • upowszechniania kultury artystycznej
  • doskonalenia kadr
  • społecznego uczestnictwa w kulturze
  • informacji
  • wydawnictw i dokumentacji (dział prowadził „Biuletyn Metodyczno-Informacyjny” i „Katalog twórców ludowych”)

Działalność

WOK łączył rolę miejskiego domu kultury z funkcją ośrodka instrukcyjno-metodycznego, obejmującego swoimi kompetencjami i opieką wszystkie placówki kultury w województwie. Oznaczało to poszerzenie jego kompetencji o szkolenie instruktorów ruchu artystycznego, kierowników domów kultury, prezenterów dyskotek (województw elbląskiego i gdańskiego), organizowanie przeglądów zespołów artystycznych i akcji kulturalnych pod hasłem „Człowiek-praca-twórczość”, kiermaszy twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego, imprez rozrywkowych „Lato z muzyką i piosenką”, plenerów dla plastyków amatorów, konkursów (np. „Film radziecki-zwierciadłem XX wieku”), wystaw itp. W 1981 r. powołano przy w WOK-u dwuletnie Pomaturalne Studium Kulturalno-Oświatowe o specjalności teatralnej, mające przygotować instruktorów dla placówek terenowych. W okresie swojej działalności WOK patronował m.in.:

W 1981 r. WOK współorganizował w Krynicy Morskiej „Neptunalia”, nawiązujące do miejscowych tradycji rybackich i mające stanowić atrakcję dla wczasowiczów. W cyklu imprez „Spotkania z folklorem” zapraszano też do Elbląga zespoły artystyczne z różnych regionów Polski.

Bibliografia

  1. Dubiella-Polakowska, Magdalena: Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 / Magdalena Dubiella-Polakowska. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. – S. 357-358.