Elbląski Dom Kultury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instytucja kultury działająca w Elblągu w latach 1962-1975.

Historia

Plany dotyczące utworzenia instytucji zaspokajającej różne potrzeby kulturalne mieszkańców Elbląga formułowane były w środowiskach kulturotwórczych miasta już w połowie lat pięćdziesiątych. Powstała wówczas koncepcja budowy wielofunkcyjnego obiektu, w którym mieściłyby się różne instytucje kultury. Projekt budynku przygotował Zakład Projektowania Architektury Miejskiej Politechniki Gdańskiej w 1954 r., a realizowano go w latach 1955-1962. W nowym budynku, oprócz teatru, filii Biblioteki Miejskiej i Kina „Światowid” utworzono Elbląski Dom Kultury (EDK). Na początku lat 70-tych placówkę przemianowano na Elbląski Ośrodek Kultury. W 1975 r., w związku z utworzeniem województwa elbląskiego, na jego bazie powołano Wojewódzki Ośrodek Kultury.

Działalność

Placówka prowadziła działalność w dwóch płaszczyznach: pomocy instrukcyjno-metodycznej dla mniejszych jednostek kultury z okolicznych miejscowości oraz prowadzenia własnych kół zainteresowań, sekcji pracy kulturalnej i zespołów artystycznych. Przy EDK działały m.in.:

W działalności placówki dostrzegalne były wpływy Gdańska i Pomorza Gdańskiego (Elbląg znajdował się wówczas w województwie gdańskim). Konsekwencją tego było podejmowanie szeregu inicjatyw we współpracy z tamtejszymi instytucjami, m.in.:

  • w 1965 r. zaprezentowano wystawę „Gdańsk średniowieczny w świetle wykopalisk” przygotowaną przez gdańskie Muzeum Archeologiczne
  • w 1966 r. zorganizowano cykl wykładów w związku z obchodami Tysiąclecia Ziemi Gdańskiej
  • w 1967 r. zorganizowano dwie wystawy przygotowane przez Muzeum Pomorskie w Gdańsku

W latach siedemdziesiątych dotychczasowe formy pracy kulturalno-oświatowej poszerzono o ofertę rozrywkowo-rekreacyjną (utworzenie dyskoteki, poszerzenie oferty w związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami zwłaszcza młodych ludzi).

Bibliografia

  1. Dubiella-Polakowska, Magdalena: Życie społeczne Elbląga w latach 1945-2000 / Magdalena Dubiella-Polakowska. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2002. – S. 355-357.
  2. Tomczyk, Ryszard: Życie kulturalne w Elblągu w latach 1945-1985 / Ryszard Tomczyk. Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1987. – S. 45 i n.