Warmińskie Dni Duszpasterskie 1986

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzecia edycja dorocznej imprezy o charakterze popularnonaukowo-artystycznym pn. Warmińskie Dni Duszpasterskie, związana z tematyką chrześcijańską oraz historią i kulturą Warmii i Mazur, zorganizowana w dniach 27-29 sierpnia 1986 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywana impreza miała formę sympozjum, połączonego z projekcjami filmowymi (częstokroć ocenzurowanymi przez władze PRL), panelami i kręgami dyskusyjnymi. Tematyka całości dotyczyła środków masowego przekazu. Hasło imprezy brzmiało „Religijny wymiar telewizji”, stąd tematyka poszczególnych wystąpień sympozjum związana była ogólnie bądź bardziej szczegółowo z tą kwestią – w połączeniu z problematyką duszpasterstwa. Przedstawiono naukę Kościoła na temat środków masowego przekazu, jak też o perspektywach rozwoju polskiej telewizji. Całość zorganizowano w olsztyńskiej Parafii i Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika). Jednym z organizatorów opisywanej edycji był Krzysztof Kłopotowski. W sesji prócz teologów udział wzięli specjaliści w dziedzinie mediów.

Przebieg

27 sierpnia

Wykłady:

 • Halina Wistuba: Nauka Kościoła w sprawie korzystania z telewizji
 • ks. Jan Chrapek: Teologia komunikowania
 • Karol Klauza: Telewizja jako miejsce teologiczne

28 sierpnia

Wykłady:

 • ks. Tadeusz Pronobis: Perspektywy rozwoju telewizji. Telewizja satelitarna i kablowa
 • Krzysztof Kłopotowski: W stronę teologii telewizji
 • Jerzy Diatłowicki: Siła i słabość telewizji – refleksje nad odbiorem

28 sierpnia

Wykłady:

 • Waldemar Chołodowski: Rzeczywistość telewizyjna
 • Jacek Fuksiewicz: Nie ma cudownej skrzynki – natura telewizji
 • Michał Kwiatkowski-Viatteau i Marek Skwarnicki: Jan Paweł II jako osobowość telewizyjna

Projekcje

 • Rock Opera Jezus Chrust Superstar
 • teatr telewizji Święty eksperyment
 • film dokumentalny Ojciec Święty i dzieci
 • film dokumentalny Całun Turyński
 • film dokumentalny Dziennikarze ‘82
 • film dokumentalny Audiencja Generalna – spotkanie z młodzieżą
 • film Ofiara Abrahama.

Panele dyskusyjne

Moderatorami opisywanego modułu byli: ks. Jan Chrapek (zagadnienie: „Teologia telewizji), Krzysztof Kłopotowski (zagadnienie: „Demonologia telewizji) oraz Karol Klauza (zagadnienie: „Etyka telewizji).
W trakcie opisywanej edycji Dni zorganizowano też okolicznościową prezentację japońskiego sprzętu audiowizualnego.
Materiały sympozjalne wydano jako publikację pt. Religijny wymiar telewizji, Olsztyn, 1988.

Bibliografia

 1. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś 1979-1999 / kom. red. – Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, 1999, s. 181-182.
 2. Kłopotowski, K. // „Przegląd Powszechny”. – 1986, nr 12, s. 477-479.