Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Doroczna wielomodułowa impreza, stanowiąca przegląd sztuk (literatury, plastyki, muzyki), związanych z tematyką lub twórcami chrześcijańskimi, organizowana od 1979 r. w Olsztynie oraz miastach regionu Warmii i Mazur.

Organizator

Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Opis

Każdej edycji przyświecało odrębne hasło związane z szeroko pojętą kulturą chrześcijańską, które determinowało tematykę poszczególnych imprez modułowych, składających się na każdy z Tygodni. W imprezie każdorazowo uczestniczyli literaci, artyści plastycy, muzycy, teologowie, naukowcy, duchowni – z regionu Warmii i Mazur bądź zaproszeni z innych województw Polski – a z instytucji także kościoły i parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, galerie sztuki, stowarzyszenia twórcze, chóry i uczelnie. Na program każdej edycji Tygodnia składały się sesje prelekcyjne lub konferencje tematyczne, wystawy, recitale chórów, zespołów muzycznych bądź muzyków indywidualnych, spotkania literackie i artystyczne, konkursy i festyny. Jednocześnie nieodłączną częścią każdej edycji były również msze święte oraz nabożeństwa.

Przebieg

Bibliografia

  1. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie wczoraj i dziś : wczoraj i dziś 1979-1999 : praca zbiorowa / pod red. Mariana Borzyszkowskiego i Małgorzaty Dagiel. – Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 1999. – S. 141-176.