Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem - 2014

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo przedsięwzięcia
Źródło:uchomiasto.blogspot.com

Interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjne i artystyczne przeprowadzone w czerwcu 2014 r. w Olsztynie, mające na celu popularyzację Audio Artu.

Opis projektu

Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków XX i XXI. Jego głównym założeniem jest integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art może być szeroko rozumiany, gdyś występuje tak w formie eksperymentalnych koncertów, performance jak i np. instalacji. Audio Art tworzy nową koncepcję źródła dźwięku: obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni i czasie. Tworzą ją osoby często reprezentujące różne dziedziny sztuki wchodzące z sobą w kreatywne kolaboracje kompozytorzy, konstruktorzy, artyści wizualni, filmowcy i inni. Twórcy Ci używają zarówno prostej i zaawansowanej technologii jak i własnoręcznie wykonanych instrumentów z przedmiotów gotowych jak i sprzętu hi-tech.

"Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem” to organizowane po raz pierwszy w Olsztynie interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjne i artystyczne, kierowane przede wszystkim do młodzieży, mające na celu popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą sztuką Audio Art. Założeniem projektu jest zorganizowanie serii różnorodnych w formie wydarzeń- warsztatów, koncertów, spacerów dźwiękowych, audio performance, pokazów filmów artystycznych, prezentacji, z różnych perspektyw, razem dających pełniejsze zrozumienie zagadnienia dźwięku w sztuce współczesnej i naszym najbliższym otoczeniu. Warsztaty zostaną poprowadzone przez zaproszonych do Olsztyna z całego kraju ekspertów, odbędą się koncerty zaproszonych artystów. Zajęcia teoretyczne (prezentacje, prelekcje) jak i praktyczne (warsztaty) będą mieć na celu uwrażliwienie młodzieży na dźwięk, skłonienie do własnych poszukiwań w zakresie szeroko rozumianej sztuki dźwięku, a także eksploracji lokalnego pejzażu dźwiękowego. Młodzież nauczy się m.in. samodzielnie budować proste elektroniczne instrumenty, edytować nagrane przez siebie sample, tworzyć instalacje dźwiękowe. Powstanie słuchowisko i utwór grany na orkiestrę złożoną z tabletów i telefonów komórkowych. Jedna z grup spróbuje również stworzyć mapę dźwiękową miasta. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja - warsztaty w formie wystawy w holu BWA 26 czerwca o godz. 18:00.


Organizatorzy

Współpraca:

  • Wydział Sztuki UWM w Olsztynie
  • Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
  • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

Patronat medialny

Koordynator projektu

Joanna Tekla Woźniak

Bibliografia