Turniej Poetycki O Laur Mazurskiego Konika 1985

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dziesiąta edycja Turnieju Poetyckiego „O Laur Mazurskiego Konika”, zorganizowana w Olsztynie w październiku 1985 r.

Organizator

Opis

Finał konkursu poetyckiego odbył się w październiku 1985 r. podczas dorocznych obchodów jubileuszu 15-lecia olsztyńskiego Ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. Oficjalnym celem konkursu była aktywizacja środowiska młodoliterackiego oraz umożliwienie startu młodym pisarzom.

Laureaci

Decyzją jury nie przyznano pierwszej nagrody. Kolejne miejsca zajęli:

Wyróżnienia otrzymali: Halszka Pawłowska z Olsztyna, Tamara Bołdak-Janowska z Olsztyna i Dorota Czeczko z Kętrzyna.

Bibliografia

  1. Złotkowska, Anna: Poetyckie laury / Anna Złotkowska // „Gazeta Olsztyńska”. – 1985, nr 209, s. 8.