Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo Towarzystwa. Źródło: Zaproszenie na wystawę „Fotograf szczycieński” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Regionalne stowarzyszenie kulturalne, założone w Szczytnie w 1995 r.

Siedziba

Ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Historia

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum powołane zostało w 1995 r. jako stowarzyszenie wspierające działalność Muzeum Mazurskiego w Szczytnie. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darów, dochodów z prac zleconych. Kierownictwo Towarzystwa stanowi pięcioosobowy zarząd, członkowie organizują się w zespoły w zależności od zainteresowań i zadań organizacyjnych. Towarzystwo zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47318. Obecnie Towarzystwo liczy 31 osób. Towarzystwo jest laureatem wyróżnienia „Jurand” 2007.

Władze

Cele

  • Wspieranie działalności Muzeum Mazurskiego w Szczytnie w zakresie organizacji, gromadzenia i ochrony zbiorów
  • Upowszechniania wiedzy o zbiorach Muzeum oraz o pracy Muzeum
  • Popularyzacja wiedzy o regionie Mazur, jego tradycjach historycznych i kulturowych
  • Kształtowanie poczucia tożsamości i zakorzenienia lokalnych społeczności

Działalność

Działalność Towarzystwa jest ściśle związana z działaniami podejmowanymi w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Pomoc dotyczy:

  • urządzania wystaw stałych i czasowych
  • pomoc finansowa przy działaniach podejmowanych w Muzeum Mazurskim w Szczytnie oraz zakupów nowych obiektów do placówki
  • pomoc przy organizacji imprez np. Jarmark Mazurski, Dni Wileńskie na Mazurach

W pierwszych latach działalności Towarzystwo opiekowało się szczycieńską drużyną rycerską, brało udział w inscenizacjach historycznych organizowanych w ramach „Niedzieli w Muzeum”. Numizmatycy organizowali comiesięczne giełdy kolekcjonerskie. Towarzystwo współpracuje z lokalnym samorządem oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami

Bibliografia

  1. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie // Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń : V Sejmik Regionalny, Olsztyn, 25.03.2000 r. : materiały z konferencji przedkongresowej. – Olsztyn : Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 2000. – S. 77-79.

Zobacz też

  1. Strona internetowa Muzeum Mazurskiego w Szczytnie [1]