Dni Wileńskie na Mazurach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Dni Wileńskie na Mazurach : [folder] //W: Zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie.

Międzynarodowy wielomodułowy projekt artystyczny, realizowany od 2009 r. w Szczytnie.

Źródło: Dni Wileńskie na Mazurach : [folder] //W: Zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie.

Organizator

Cele

  • promocja i popularyzacja działalności Polaków na Litwie
  • wsparcie pracy Polaków na Litwie na rzecz utrwalania polskiej tradycji kulturalnej i patriotycznej – szczególnie w dziedzinie zaangażowania w tę pracę młodego pokolenia
  • podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu społeczności miasta i powiatu Szczytno z rodakami na Wileńszczyźnie

Opis

Opisywany projekt to inicjatywa dwu szczycieńskich instytucji kultury – Muzeum Mazurskiego, czyli oddziału olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Zrealizowano go we współpracy z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie (Litwa) oraz olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur. Miejscowym partnerem Dni był Powiat Szczycieński. Dni Wileńskie są doroczną okazją prezentacji dorobku środowisk Polaków na Wileńszczyźnie, a w szczególności działaczy kultury skupionych wokół Muzeum w Niemenczynie, w dziedzinie zachowania polskiej tradycji kulturalnej na Litwie. Projekt realizuje się co roku – w edycjach.

Charakterystyka

Dorocznie impreza ma przebieg kilkudniowy oraz plenerowy. Podczas kolejnych dni prezentują się – w różnorakich miejscach i instytucjach Szczytna – zarówno zespoły muzyczne, przybyłe z Litwy, jak i polskie – uprawiające tradycyjną muzykę kresową. Opisywane Dni Wileńskie przebiegają w łączności i w ramach Jarmarku Mazurskiego w ruinach zamku krzyżackiego w Szczytnie.

Edycje

Bibliografia

  1. Dni Wileńskie na Mazurach : [folder] //W: Zbiory dokumentów życia społecznego WBP w Olsztynie.