Towarzystwo Miłośników Ziemi Piskiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie działające na rzecz promocji i rozwoju Ziemi Piskiej, a także kształtowania świadomości regionalnej mieszkańsów, funkcjonujące na terenie Pisza od 1966 r.

Siedziba

Plac Ignacego Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz

Historia

Towarzystwo zostało powołane do życia na konferencji działaczy społeczno-kulturalnych Pisza, zorganizowanej 18 marca 1966 r. W pierwszym okresie istnienia (do 1975 r.) działało na terenie powiatu piskiego, a następnie znalazło siedzibę na terenie miasta (wówczas przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego 16). W 1atach 1968-1975 istniały koła stowarzyszenia w Białej Piskiej, Orzyszu, Piszu i Rucianem-Nidzie. W latach 1966-1975 Towarzystwo funkcjonowało w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (było sfederowane), a następnie Suwalskiego Towarzystwa Kultury.

Władze

Od momentu powstania stowarzyszenia funkcję jego prezesa sprawowali:

Cele

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest promocja kultury i historii regionu, a także popularyzowanie jego współczesnego dorobku. W pierwszym statucie (1966 r.) zwracano też uwagę na konieczność budzenia i pogłębiania świadomości mieszkańców regionu o polskości ziemi mazurskiej.

Działalność

Realizując statutowe cele Towarzystwo zajmuje się organizowaniem sesji popularnonaukowych dotyczących historii i współczesności regionu mazurskiego, a także okolicznościowych prelekcji, spotkań i wykładów. Było inicjatorem powstania Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu i punktu muzealnego w Praniu. Towarzystwo prowadziło także działalność wydawniczą. W 1atach 1969-1975 wspólnie z Piskim Ośrodkiem Kultury wydano 7 numerów „Komunikatów znad Pisy”, w 1986 r. opublikowano monografię Pisz 40 lat, a od 1989 r. rozpoczęto wydawanie czasopisma „Echa Piskie”.

Bibliografia

  1. Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – S. 380-381.