Towarzystwo Miłośników Fromborka

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie działające od 1969 r., mające na celu promocję historii i kultury Fromborka.

Siedziba

ul. Katedralna 1, 14-530 Frombork

Historia

Towarzystwo zostało utworzone w trakcie spotkania zorganizowanego we Fromborku w dniu 28 sierpnia 1969 r. W dniu 16 stycznia 1970 r. zatwierdzono statut stowarzyszenia.

Władze

Od 1969 r. stowarzyszeniem kierowali:

Cele

Głównym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o historii Fromborka, pamiątkach i dziełach związanych z osobą i działalnością Mikołaja Kopernika, a poprzez to umacnianie tożsamości regionalnej, kulturowej i popularyzowanie tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturowej regionu. Od początku działania organizacji jednym z jej zadań jest również podejmowanie inicjatyw integrujących lokalną społeczność i włączających mieszkańców Fromborka w nurt życia społecznego i kulturalnego.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • współpracę z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku: współdziałano w kwestii budowy obserwatorium, a także w zakresie organizowania wystaw i wydawania katalogów, np.:
  • Niebo widziane z Ziemi (1983)
  • Jan Heweliusz, wystawa : z dziejów astronomii : Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, lipiec-wrzesień 1984 (1984)
  • Ewa Olszewska-Borys - medale i monety : katalog wystawy, Frombork - Stary Pałac Biskupi, 20 lipca 1985-20 października 1986 (1988)
  • Frombork w zabytkach kultury materialnej : katalog wystawy (1989)
 • współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną we Fromborku – organizacja spotkań, konkursów
 • organizację imprez kulturalnych oraz o charakterze edukacyjnym na terenie miasta, m.in. odczytów, konkursów i seminariów astronomicznych. Stowarzyszenie ufundowało także kilka tablic poświęconych Mikołajowi Kopernikowi.

Bibliografia

 1. Topolnicka, Elżbieta: Towarzystwo Miłośników Fromborka / Elżbieta Topolnicka // W: Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 3. / pod red. Leona Łosia. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – S. 83.