Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Warmińsko-mazurski oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie.

Działalność artystyczna

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie, zwane TKT, jest stowarzyszeniem ludzi uznających teatr za istotną wartość życia społecznego, działających w interesie teatru, uczestniczących w twórczości i edukacji teatralnej regionu Warmii i Mazur. Celem jest popularyzacja i rozwój kultury teatralnej i żywego słowa.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym województwa warmińsko-mazurskiego organizując liczne imprezy kulturalne, konkursy literackie oraz przeglądy zespołów teatralnych. Szczególnym wsparciem TKT cieszą się wszelkie amatorskie ruchy teatralne.
Najważniejsze inicjatywy realizowane przez TKT:

Skład osobowy

Siedziba

Towarzystwo Kultury Teatralnej
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
telefon: 89 513 17 36
e-mail: tktolsztyn@wp.pl

Zobacz

  • Strona Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej [1]