Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Teatralny zespół amatorski założony i działający w Bartągu.

Siedziba

Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły”
Bartąg 18
10-687 Olsztyn

Cele

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29grudnia 2005 r. Głównymi celami statutowymi są:

 • podejmowanie działań kulturalnych służących rozwojowi i promocji Bartąga oraz gminy Stawiguda.
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • inspirowanie mieszkańców gminy do podejmowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • integracja społeczności lokalnej poprzez połączenie elementów kultury i tradycyjnej sztuki teatru

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu członków i działaczy. Swe cele realizuje poprzez:

 • dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcić swój czas na rzecz rozwijania swych umiejętności i talentów w amatorskim teatrze dorosłych pod nazwą Teatr Prawie Dorosły
 • inicjowanie oraz organizowanie imprez, koncertów, festiwali z udziałem innych zespołów teatralnych z regionu, powiatu, zagranicy
 • współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz stowarzyszeniami i instytucjami na terenie kraju

Najważniejszą cykliczną imprezą jest organizowany w czerwcu od 2005 r. Festiwale Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą”, którym towarzyszą wystawy twórców regionu: malarzy, rzeźbiarzy i ludzi zajmujących się rękodziełem.

Zarząd Stowarzyszenia

Pozostali członkowie

Członkowie Honorowi

Osoby wspierające Stowarzyszenie

Repertuar

Kolędowanie Warmińskie wszystkie sztuki w reż. Dominiki Radaszewskiej

 • U nas w Betlejemkach wg M. Wąsik
 • Jasełka wg A. Kamyk
 • Bajka o szarym Pajączku i św. Rodzinie wg E. Szelburg-Zarembiny

Osiągnięcia

 • 15 grudnia 2007 – Nagroda Specjalna na XIII Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędujących w Barczewie
 • 26października 2008 – I miejsce w konkursie Koła, kółka i kółeczka za trasę rowerową pt. Odkrywamy tajemnice przykościelnych lochów organizowany przez Stowarzyszenie „Kołodrom” w Olsztynie
 • 28 marca 2009 – Nagroda Specjalna za spektakl Dom Bernardy Alba wg F. G. Lorka w reż. Agnieszki Kołodyńskiej na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Teatr Po Pracy” w Solcu Kujawskim
 • 6 czerwca 2009 – Nagroda Wójta Gminy Stawiguda z okazji 5-lecia działalności Teatru

Zobacz też

Strona internetowa stowarzyszenia: http://stpd.com.pl/