Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej Herder w Morągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba stowarzyszenia
Źródło: strona internetowa stowarzyszenia

Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca ludność pochodzenia niemieckiego, działająca od 1993 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

 • Urszula Mańka – przewodnicząca
 • Krystyna Winnicka – I wiceprzewodnicząca
 • Waldemar Mańka – II wiceprzewodniczący
 • Anna Wójcik – skarbnik
 • Grażyna Szerwińska – członek zarządu

Adres stowarzyszenia – Morąg, ul. Pomorska 23

Historia

Grupa działała od 1990 r. pod kierownictwem Henryka Pruszkowskiego jako oddział Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. W sierpniu odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia jako samodzielnej organizacji, którą zarejestrowano 6 lipca 1993. Wtedy też stowarzyszenie przystąpiło do Związku Stowarzyszeń Niemieckich Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschodnich.
Od początku istnienia stowarzyszenia jego przewodniczącą jest Urszula Mańka. W poprzednich latach w zarządzie zasiadali również:

 • 1992-1997:
  • Benno Bunkowski – wiceprzewodniczący
  • Monika Kalinowska – sekretarz
  • Henryk Pruszkowski – skarbnik
 • 1997-1999:
  • Krystyna Winnicka – wiceprzewodnicząca
  • Ewa Filipowicz – sekretarz
  • Anna Wójcik – skarbnik
 • 1999-2001:
  • Rajnhard Jedamski – wiceprzewodniczący
  • Krystyna Winnicka – wiceprzewodnicząca i sekretarz
  • Anna Wójcik – skarbnik
 • 2001-2007:
  • Krystyna Winnicka – wiceprzewodnicząca
  • Anna Wójcik – skarbnik
  • Waldemar Mańka – członek ds. młodzieży i działalności charytatywnej
  • Grażyna Szermińska – członek

Działalność

Stowarzyszenie organizuje okolicznościowe spotkania członków, festyny letnie, prowadzi bibliotekę oraz Stacja Socjalna Joannitów (od 1996 r.). Jest otwarte na inne mniejszości narodowe – w kursach językowych i wydarzeniach kulturalnych często uczestniczy mniejszość ukraińska. Współpracuje również z innymi stowarzyszeniami niemieckimi regionu.
Organizacja w szczególny sposób stara się pielęgnować pamięć o Johannie Gottfriedzie Herderze oraz popularyzować jego osiągnięcia. We współpracy z Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu organizuje spotkania, odczyty, wykłady oraz urodziny Herdera. W 1994 i 1999 r. stowarzyszenie zorganizowało Dni Herdera.
W 2007 r. stowarzyszenie wspólnie z mniejszością ukraińską zainicjowało wydanie książki ze wschodniopruskimi i ukraińskimi przepisami bożonarodzeniowymi. Książka ukazała jako publikacja trójjęzyczna w nakładzie 3 tys. egzemplarzy.
„Herder” współpracuje z Instytutem Stosunków Międzynarodowych (Institut für Auslandsbeziehungen) i organizuje projekty kulturalne i edukacyjne dla młodzieży. W 2009 r. w ramach projektu „Jesteśmy!” („Es gibt uns!“) nakręcono film „Über uns – von uns – mit uns”, prezentujący młodych członków mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. Film zaprezentowano na III Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu.

Bibliografia

 1. lek: Zaproszenie na festyn letni = Einladung zum Sommerfest / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2007, nr 3, s. 8-9.
 2. lek: Trochę wigilii w czerwcu = Etwas „Heiliger Abend” im Juni // „Mitteilungsblatt”. – 2007, nr 7-8, s. 10-11.
 3. lek: Kulturmanagerin für Herder : das IfA-Experiment / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2008, nr 5, s. 6.
 4. Kribus, Silvia: Über uns – von uns – mit uns : deutsche Jugend aus Ermland und Masuren dreht einen Film / Silvia Kribus ; fot. Agnieszka Mańka. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 2, s. 2-3.
 5. Siemiątkowski, Mariusz: Badacze historii = Unser Platz in der Geschichte / Mariusz Siemiątkowski ; Fotos Mariusz Bałajewicz. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 4, s. 5, 20.
 6. Kribus, Silvia: Drei Projekte – ein Ziel : III. Kulturfestival der Deutschen Minderheit in Breslau „Über uns – mit uns – von uns” / Silvia Kribus // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 10, s. 10, 20.

Zobacz też