Spojrzyj ciekawy czytelniku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Polski film dokumentalny (produkcja 1967), dokumentujący stare cmentarze powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego.

Opis

Czarno-biała produkcja o czasie łącznym 7 minut został zrealizowany w Amatorskim Klubie Filmowym „Grunwald” w Olsztynie. Film można skategoryzować jako reportaż. Idea filmu powstała jako pokłosie akcji realizowanej przez Bronisława Sałudę i Edwarda Martuszewskiego w porozumieniu z olsztyńskim Ośrodek Badań Naukowych – opracowania kartoteki cmentarzy powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego w ujęciu historyczno-naukowym. Kartoteka rejestrowała każdy cmentarz, jego położenie topograficzne, kształt, wielkość oraz poszczególne nagrobki. Podobną operację Sałuda i Martuszewski powtórzyli pracując nad podobną kartoteką dla wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pracę nad filmem rozpoczęto w 1967 r. po zakończeniu pracy nad obiema kartotekami.

Twórcy

Nagrody i wyróżnienia

Ciekawostki

Pierwsze zdanie w filmie brzmi: „Spojrzyj ciekawy Czytelniku / Tu spoczywają zwłoki Józefa / Biermańskiego. Prosi o Zdrowaś Maria” - ono też stanowiło podstawę tytułu dzieła.

Bibliografia

  1. Martuszewski, Edward: Spojrzyj ciekawy Czytelniku //W: XX lat AKF „Grunwald” Olsztyn / red. Marek Barański. – Olsztyn: Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie, 1984. - S. 8-9.