Sesja Naukowa Gazeta Olsztyńska 1886-1996 w 110 rocznicę założenia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednodniowa impreza z zakresu historii prasy regionalnej, zorganizowana przez olsztyńskie środowisko naukowe w dniu 13 kwietnia 1995 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywaną imprezę, adresowaną szczególnie do miejscowego środowiska naukowego, bibliotekarskiego i literackiego, zorganizowano w tzw. Domu Polskim (ul. Partyzantów), czyli siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Impreza odbyła się w ramach wojewódzkich obchodów rocznicy powstania jednego z najstarszych czasopism regionalnych. Podczas sesji wystąpiło czterech pracowników naukowych – literaturo- oraz medioznawców, i wygłosiło odczyty nawiązujące do tematu sympozjum. Imprezę zainicjowano o godzinie 10.00.

Przebieg

  • wystąpienie Wojciecha Wrzesińskiego (Wrocław) pt. „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939. Dziennik prowincjonalny czy dokument bytu narodowego
  • wystąpienie Andrzeja Staniszewskiego (Olsztyn) pt. Czytelnicy Wielkopolski i Pomorza Nadwiślańskiego o „Gazecie Olsztyńskiej”
  • wystąpienie Janusza Jasińskiego (Olsztyn) pt. Między „Gazetą Olsztyńską” a „Nowinami Warmińskimi”
  • wystąpienie Jana Chłosty (Olsztyn) pt. Tradycja „Gazety Olsztyńskiej” po 1945 roku

Bibliografia

  1. Zaproszenie : Sesja Naukowa „Gazeta Olsztyńska 1886-1996 w 110 rocznicę założenia” // w: zbiory dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; nr akc. 159/05/96.