Przegląd Reportaży Dziennikarzy Polskiego Radia Fotocasty – malownicze dźwięki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednorazowa impreza artystyczna o charakterze oglądowym, zorganizowana 9 kwietnia 2011 r. w Olsztynie.

Organizator

Charakterystyka

Fotocasty to specyficzny gatunek artystyczny (nazywa się go również „nowym gatunkiem dziennikarskim”), łączący reportaż dźwiękowy z fotoreportażem. Impreza z wykorzystaniem fotocastów przedstawia reportaże radiowe połączone z oglądem odpowiednio dobranych zdjęć, np. wyświetlanych na ekranie.

Opis

Opisywana impreza miała miejsce w olsztyńskiej HaloGalerii Miejskiego Ośrodka Kultury (olsztyńska Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków). W trakcie przeglądu przedstawiono sześć polskich reportaży radiowych nominowanych lub nagrodzonych podczas różnorakich konkursów i festiwali. Impreza miała charakter otwarty.

Przebieg

  • 11.00-12.00 – Szlaufy Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej (nominacja do tytułu Radiowy Reportażysta Roku 2010; Nagroda im. Witolda Zadrowskiego „Melchiory 2004”)
  • 12.00-13.00 – Hołodomor Jana Smyka (nominacja do tytułu Radiowy Reportażysta Roku 2010)
  • 13.00-14.00 – Jestem niewidzialny Michała Słobodziana (nominacja do „Srebrnego Melchiora”)
  • 14.00-15.00 – Solistki Hanny Wilczyńskiej-Toczko (nominacja do „Srebrnego Melchiora”)
  • 15.00-16.00 – Ludziom i zwierzętom Małgorzaty Żerwe i Dawida Zane Mairowitza (nominacja do „Srebrnego Melchiora”)
  • 16.00-17.00 – Ostatni lot Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet (nominacja do „Srebrnego Melchiora”).

Bibliografia

  1. „Fotocasty – malownicze dźwięki” Przegląd Reportaży Dziennikarzy Polskiego Radia : [zaproszenie]. – Druk ze zbiorów dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; nr akc. 89/04/11.