Pracownia rycerska Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Drużyna Łucznicza Szczytno.
Źródło: http://mdk.szczytno.pl]

Instruktor

Grzegorz Drężek

Opis

Pracownia prowadzi działalność pod kątem poznawania życia w średniowieczu, na przełomie XIV i XV wieku. Funkcjonuje także jako Drużyna Łucznicza Szczytno działająca przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Historia

Pracownia rycerska powstała z początkiem 2008 roku. W skład wchodziło pięciu uczniów szkoły gimnazjalnej oraz jedenastu uczniów szkoły podstawowej klas IV-tych i V-tych (w tym trzy dziewczynki). Po pierwszych zajęciach teoretycznych dotyczących honoru i postępowania rycerskiego (swoistego kodeksu), chłopcy zajęli się nauką zasad tworzenia uzbrojenia średniowiecznego, zaś dziewczynki nauką zachowania dworskiego i szycia. Dziś pracownia liczy kilkudziesięciu członków i reprezentuje bardzo szerokie spektrum działalności.

Działalność

Do form działalności Pracowni zalicza się:

  • strzelectwo
  • rekonstrukcje ubiorów
  • rekonstrukcje narzędzi
  • śpiew, taniec i gra na instrumentach tradycyjnych w ramach Zespołu Muzyki Dawnej

Zobacz też

  • Szczegółowy program zajęć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]

Źródło