Pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie z Austrią i Francją w Olecku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pomnik wybudowany przez mieszkańców Olecka żołnierzom poległym w wojnie 1866 roku i w latach 1870-1871.

Historia

Pomnik został ufundowany przez mieszkańców Olecka. Kamień węgielny pod jego budowę położono 8 lipca 1884 roku. Budowę pomnika nadzorował budowniczy powiatowy Tschoppe. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 14 sierpnia 1884 roku. Po II wojnie światowej stał się on częścią Pomnika Wyzwolenia (wzniesionego w 1947 roku). W 2000 roku, kiedy rozbierano pomnik Wyzwolenia tworząc nowy Pomnik Wdzięczności, dokonano również demontażu pomnika z 1884 roku. Odkuto wówczas tablicę pamiątkową oraz orła i przekazano do izby pamięci przy szkole rolniczej. Robotnicy odzyskali wmurowaną niegdyś w postument metalową skrzynkę. Jej otwarcia dokonano w Urzędzie Miejskim. Znaleziono w niej statut Związku Żołnierzy Wojennych powiatu oleckiego z 1883 roku, numer 2 gazety „Oletzkoer Zeitung” z 1884 roku, numer urzędowego landrata „Oletzkoer Kreis-Blatt” z 1874 roku , monety z lat osiemdziesiątych XIX wieku, listę fundatorów pomnika, także jego akt erekcyjny. Elementy zdemontowanego pomnika przechowywane były najpierw na terenie jednej z gminnych spółek, natomiast 25 października 2003 roku podczas uroczystości otwarcia cmentarza ewangelickiego wmurowany został kamień węgielny pod odrestaurowany pomnik, który odzyskał przedwojenny wygląd.

Opis

Pomnik składa się z trzech elementów. Podstawę stanowi cokół w kształcie sześcianu, na którym widnieje napis:

Dem Andenken Der In Den Ruhmreichen Feldzugen Der Jahre 1866 u 18 Gefallenen Krieger Aus Dem Kriese Oletzko.

Na nim umieszczona jest kolumna z płaskorzeźbą. Całość zwieńczona jest figurą orła z rozpostartymi skrzydłami.

Bibliografia

  1. Achremczyk, Stanisław: Olecko 1989-2009 / Stanisław Achremczyk // W: Dzieje Olecka 1560-2010 / Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olecko : Urząd Miejski, 2010. – S. 538-539.