Pomnik Wdzięczności w Olecku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Dzieje Olecka 1560-2010, Olecko, Urząd Miejski, 2010, s. 537.

Pomnik upamiętniający zasłużonych dla miasta Olecka, wybudowany w 2000 r.

Historia

Historia pomnika sięga początków lat 90-tych XX wieku, kiedy to wraz z rozpoczęciem transformacji ustrojowej państwa zaczęto poszukiwać nowych symboli i miejsc upamiętniających przeszłość narodową w Olecku. Jak dotąd, jednym z takich symboli był Pomnik Wyzwolenia, wzniesiony w 1947 r., na którym widniała inskrypcja - „Ku wiecznej pamięci wyzwolenia Olecka z niewoli germańskiej 21 stycznia 1945 - obywatele miasta i powiatu”. W nowej rzeczywistości ów napis przestał być akceptowany i pojawiły się wnioski mieszkańców i lokalnych organizacji, by zastąpić go innymi słowami, np.: „Na pamiątkę powrotu do Macierzy - mieszkańcy miasta i powiatu” lub by pomnik ozdobić napisem „Polonia Restituta”. Po wielu dyskusjach radni miasta postanowili rozpisać ankietę i zapytać mieszkańców Olecka, czy pozostawić stary pomnik, ale ze zmianą napisu, czy też zbudować nowy. Za zbudowaniem nowego opowiedziało się wielu mieszkańców i zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olecku. W konsekwencji władze miasta rozpisały konkurs na projekt nowego pomnika. Z nadesłanych pięciu propozycji Zarząd Miejski wybrał projekt autorstwa Elżbiety Pietras i Alojzego Nawrata. Wkrótce też rozpoczęto prace i rozebrano pomnik Wyzwolenia, a także stanowiący jego część Pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie z Austrią i Francją. Nowy pomnik Wdzięczności został odsłonięty 17 czerwca 2000 r.

Opis

Pomnik jest usytuowany na Placu Wolności w Olecku. Obelisk został zaprojektowany przez Elżbietę Pietras z Warszawy i Alojzego Nawrata z Budy Ruskiej, absolwentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rada Miejska w drodze uchwały ustanowiła napis, który został wyryty na pomniku: „W hołdzie wszystkim, dzięki którym żyjemy w pokoju i wolnej Ojczyźnie oraz tym, którzy szczególnie zasłużyli się naszemu miastu od jego początku w 1560 roku - wdzięczni mieszkańcy Olecka, w roku 2000”.

Bibliografia

  1. Achremczyk, Stanisław: Olecko 1989-2009 / Stanisław Achremczyk // W: Dzieje Olecka 1560-2010 / Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olecko : Urząd Miejski, 2010. – S. 537-539.