Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję - 1998

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Program XXV Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Zaproszenie na koncert konkursowy XXV Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Program koncertu jubileuszowego „Studnia”
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Nowy hymn Spotkań Zamkowych – rękopis z autografem Jerzego Satanowskiego
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Słowa nowego hymnu Spotkań Zamkowych z autografem Jana Wołka
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Plakat informujący o koncertach XXV Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Dwudziesta piąta edycja festiwalu piosenki poetyckiej Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, która odbyła się w dniach 2-5 lipca 1998 r. w Olsztynie.

Opis

Organizatorzy XXV Spotkań Zamkowych w 1998 roku, zgodnie z sugestią Rady Artystycznej, doszli do wniosku, że w 1998 r. odbędzie się tylko jeden koncert konkursowy, drugi zaś poświęcony zostanie w całości jubileuszowi festiwalu. Z okazji 25-lecia Spotkań Zamkowy Jerzy Satanowski i Jan Wołek przygotowali piosenkę-hymn pt. „Zawsze można liczyć na wiersz”, Jan Poprawa natomiast wydał książkę „Śpiewajmy Poezję” – osobiste refleksje z ponad dwóch dziesięcioleci towarzyszenia imprezie.
Drugiego dnia festiwalu odbył się jubileuszowy koncert „Studnia”, w którym wystąpili: Elżbieta Adamiak, Marek Andrzejewski, Radosław Ciecholewski, Robert Kasprzycki, Dominika Kurdziel, Barbara Raduszkiewicz, Barbara Stępniak, Lora Szafran, Dorota Ślęzak, Magda Umer, Szymon Zychowicz. Zaśpiewali oni piosenki najwybitniejszych przedstawicieli poezji śpiewanej (Piwnicy pod Baranami, Jacka Kaczmarskiego, Marka Grechuty, Ewy Demarczyk) oraz przypomnieli przeboje olsztyńskich Spotkań z lat poprzednich.
XXV Spotkania Zamkowe doczekały się wielu niepochlebnych recenzji, zwłaszcza w prasie olsztyńskiej, która zarzucała organizatorom lekceważenie lokalnych mediów. Krytykowano głównie zmniejszenie znaczenia części koncertowej na rzecz występów gwiazd, ale również kwestie organizacyjne – wydzielenie na widowni części „dla VIP-ów”, nadmiar sprzętu nagłaśniającego oraz liczebność ekipy telewizyjnej, rejestrującej koncerty, której podporządkowano logistykę koncertów. Uczestników konkursu uznano za dobrze przygotowanych, reprezentujących wysoki poziom, ale zauważono jednocześnie, że brak wśród nich wielkich indywidualności, a koncert konkursowy był bardzo monotonny. Próby zmiany melancholijnych nastrojów w wykonaniu Marty Andrzejczyk i Diany Bielenia nie zostały zauważone przez jury.
Obserwatorzy Spotkań zwracali uwagę na potrzebę zmiany systemu klasyfikacji uczestników konkursu – o czym mówił również Jan Poprawa: „Uważam też, że olsztyńskie Spotkania winny się bardziej otworzyć. Co roku w Polsce odbywa się wiele małych festiwali i konkursów poezji śpiewanej. (...) Olsztyńskie Spotkania Zamkowe, jako najstarsze, mogłyby odegrać rolę spajającą cały ten ruch artystyczny. W tym celu warto by na przykład zapraszać do olsztyńskiego konkursu laureatów tamtych festiwali. Rozszerzyłoby to znacznie horyzonty, umożliwiłoby konfrontację ocen i kryteriów wartości”[1].
Informacja o festiwalu była dostępna na stronie www.ro.com/rol/poezja/.

Organizatorzy

Rada Artystyczna:

 • Elżbieta Adamiak
 • Andrzej Fabisiak
 • Andrzej Głowacki
 • Tomasz Kopeć
 • Lech Nowicki
 • Andrzej Śleszyński

Realizatorzy:

 • Kierownictwo muzyczne – Wojciech Borkowski
 • Kierownictwo organizacyjne – Jolanta Szydzińska

Program

 • Koncert konkursowy (2 lipca)
  • gość wieczoru: Mariusz Lubomski w recitalu „Lubomski na trawie”
  • reżyseria: Andrzej Fabisiak
  • prowadzenie: Andrzej Poniedzielski
 • Koncert jubileuszowy „Studnia” (3 lipca)
  • wystąpili: Elżbieta Adamiak, Marek Andrzejewski, Radosław Ciecholewski, Robert Kasprzycki, Dominika Kurdziel, Barbara Raduszkiewicz, Barbara Stępniak-Wilk, Lora Szafran, Mieczysław Szcześniak, Dorota Ślęzak, Magda Umer, Szymon Zychowicz
  • zespół muzyczny: Krzysztof Herdzin, Janusz Strobel, Zbigniew Wegehaupt, Cezary Konrad, Kwartet Mozarta
  • kierownictwo muzyczne: Krzysztof Herdzin
  • scenariusz: Andrzej Śleszyński i Andrzej Głowacki
  • reżyseria: Andrzej Głowacki
  • prowadzenie: Piotr Bałtroczyk
 • Koncert GALA – Laureaci ’98 (4 lipca)
  • goście wieczoru: Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Anna Maria Jopek, Mariusz Lubomski, Stanisław Sojka, Anna Szałapak, Grzegorz Turnau
  • reżyseria: Magda Umer
  • prowadzenie: Andrzej Poniedzielski, Magda Umer
 • Recital grupy „Pod Budą” (5 lipca)

Konkurs

Laureaci

 • Nagroda Główna im. Agnieszki Osieckiej – Karina Laskowska
 • II Nagroda – Marta Górnicka
 • III Nagroda – Agnieszka Kostencka
 • Wyróżnienia:

Bibliografia

 1. Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” Olsztyn 1974-2003 / red. Tomasz Śrutkowski. – Olsztyn : Edytor „WERS”, 2004.
 2. Śpiewajmy Poezję : XXV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe / redakcja programu Halina Sośnicka. – [Olsztyn : Regionalny Ośrodek Kultury, 1998.]
 3. Burzyk-Krempeć, Rina: Cztery dni z poezją / Rina Burzyk-Krempeć. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1998, nr 133, s. 7.
 4. Mierzyńska, Elżbieta: Melancholia do poduszki : śpiewana poezja – stary krój, nowe wyzwania / Elżbieta Mierzyńska // „Dziennik Pojezierza”. – 1998, nr 133, s. 7.
 5. Szyłłejko, Tadeusz: Zwyciężył jubileusz : zakończyły się XXV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” / Tadeusz Szyłłejko. – Il. // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 1998, nr 156, s. 3.
 6. Trusewicz, Iwona: Decybele kontra poezja : XXV Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” / Iwona Trusewicz // „Rzeczpospolita”. – 1998, nr 156, s. 23.

Przypisy

 1. Cyt. za: Szyłłejko Tadeusz, Zwyciężył jubileusz. Zakończyły się XXV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, „Gazeta Warmii i Mazur”, 1998, nr 156, s. 3.