Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję - 1979

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Program VI Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Zaproszenie na koncerty VI Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Szósta edycja festiwalu piosenki poetyckiej Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, która odbyła się w dniach 1-4 sierpnia 1979 r. w Olsztynie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim.

Opis

W 1979 r. Spotkania Zamkowe połączono z Finałem Turnieju Poezji Śpiewanej XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konsekwencją była zmiana zasad kwalifikowania uczestników koncertów konkursowych – obok finalistów innych festiwali i przeglądów, zgłoszeń instytucji kultury i indywidualnych zakwalifikowano również finalistów konkursu recytatorskiego. Koncerty konkursowe odbyły się w sali koncertowej olsztyńskiej Filharmonii. Poziom wykonawców określano jako przeciętny, zwracano uwagę na brak indywidualności, tak w zakresie interpretacji, jak i wyboru repertuaru. Krytykowano również reżyserskie decyzje Zdzisława Dąbrowskiego, natomiast z uznaniem spotkała się reżyseria światła autorstwa Janusza Połoma.
W koncertach pozakonkursowych: Natasza Czarmińska, Stefan Zach, Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski.
Na koncertach w Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy nie dopisała publiczność.
Podczas VI edycji Spotkań ukazywał się również biuletyn towarzyszący imprezie, w którym dokonano podsumowania dotychczasowych edycji Spotkań.

Organizatorzy

Realizatorzy:

 • Kierownictwo artystyczne i reżyseria – Zdzisław Dąbrowski
 • Kierownictwo muzyczne – Jan Tomaszewski
 • Reżyseria światła – Janusz Połom
 • Prowadzenie koncertów – Dorota Stalińska

Program

 • I koncert konkursowy (1 sierpnia, Olsztyn)
 • II koncert konkursowy (1 sierpnia, Olsztyn)
 • Koncert na dziedzińcu zamkowym (2 sierpnia, Nidzica)
 • Koncert na dziedzińcu zamkowym (3 sierpnia, Lidzbark Warmiński)
 • Koncert galowy (4 sierpnia, Olsztyn)

Konkurs

 • Jury:
  • Andrzej Korman – przewodniczący
  • Juliusz Loranc
  • Jan Nagrabiecki
  • Jerzy Adam Sokołowski
  • Tadeusz Śliwiak
  • Lech Śliwonik
  • Maria Troszkowska – sekretarz
 • Wykonawcy:
  • Grupa „A bodaj to”
  • „Luźna Grupa DSK”
  • Grupa „MAM”
  • „GRUPA 3”
  • Grupa „TO-TAM”
  • Barbara Bałda
  • Małgorzata Bratek
  • Jarosław Burakowski
  • Irena Chruszczewska
  • Bożena Ćwiertnia
  • Józef Furgał
  • Krystyna Fuczik-Łabuś
  • Danuta Hering-Matyja
  • Lilla Izbicka
  • Roman Kołakowski
  • Igor Kujawski
  • Krystyna Łysoniek
  • Marek Łyżwa
  • Jerzy Mamcarz
  • Anna Mikołajek
  • Gwidon Mikuła
  • Elżbieta Okupska
  • Elżbieta Olszewska
  • Andrzej Płaczek
  • Anna Rejman
  • Wanda i Wojciech Staroniewiczowie
  • Zbigniew Stefańska
  • Janina Śmigielska
  • Jolanta Tadla
  • Sławomir Zygmunt
  • Krzysztof Żyliński

Laureaci

 • Nagroda główna oraz nagroda (rzeczowa) WDK w Olsztynie – Małgorzata Bratek
 • Nagroda główna Turnieju Poezji Śpiewanej XXIV OKR Lira Orfeusza – Igor Kujawski
 • Wyróżnienia za interpretację:
  • Elżbieta Okupska
  • Zbigniew Stefański
  • Anna Rejman
  • Krystyna Łysoniek
 • Nagroda Związku Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych – Waldemar Koperkiewicz
 • Wyróżnienia za kompozycję:
  • Jacek Stam
  • Janusz Kohut
 • Nagroda Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej – Igor Kujawski
 • Nagroda „Gazety Olsztyńskiej” – Igor Kujawski
 • Nagroda Towarzystwa Miłośników Olsztyna – Grupa „TO-TAM”
 • Nagroda grupy „Niebo” – Małgorzata Bratek
 • Wyróżnienia grupy „Niebo”:
  • Barbara Bałda
  • Janusz Kohut

Bibliografia

 1. Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” Olsztyn 1974-2003 / red. Tomasz Śrutkowski. – Olsztyn : Edytor „WERS”, 2004.
 2. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” : materiały informacyjne tyczące imprez organizowanych w latach 1974-80. – [Olsztyn : Wojewódzki Dom Kultury, 1981.]
 3. Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” 1974-1987 / oprac. Marian Juszczyński. – [Olsztyn : Wojewódzki Dom Kultury, 1988.]
 4. XI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” 26-26lipca 1984 : [materiały dotyczące imprez organizowanych w latach 1974-1983]. – [Olsztyn : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1984.]
 5. Sokołowski, Jerzy Adam: Poezja i muzyka / Jerzy Adam Sokołowski. – Il. // „Warmia i Mazury”. – 1979, nr 10, s. 2-3.
 6. Judzińska, Halina: Laureaci VI Spotkań Zamkowych / Halina Judzińska. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1979, nr 175, s. 1, 2.
 7. Judzińska, Halina: Jak było po raz szósty? / Halina Judzińska // „Gazeta Olsztyńska”. – 1979, nr 186, s. 1, 4.