Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2002

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
2009 r. Źródło: [1]
2009 r. Źródło: [2]
Piętnasta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w dniach 26- 28 czerwca 2002 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

Cele

  • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
  • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
  • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
  • Popularyzacja działań teatralnych
  • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2002 r. zgromadził formacje teatralne, z całej Polski, m. in. : Olsztyna, Warszawy, Aleksandrowa Kujawskiego, Mysłowic, Sierpca, Iławy, Działdowa, Lidzbarka, Turka, Elbląga, Dywit, Włocławka, Janowca Kościelnego, Lipinek. Aktorzy mieli od 7 do 50 lat. Występy oceniane były przez jury powołane przez organizatora. Warsztaty teatralne poprowadzili teatrolodzy, instruktorzy teatralni aktorzy, członkowie jury.

Jury

Laureaci

Nagrody

Bibliografia

  1. Czerwińska, Małgorzata: Monty Pyton w teatralnej wiosce : przegląd teatrów / Małgorzata Czerwińska // „Gazeta Olsztyńska” (Wydanie Pojezierze). – 2002, nr 154, dod. „Gazeta Działdowska”, nr 27, s. 6-7.