Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum CEiIK w Olsztynie.
Źródło: Archiwum CEiIK w Olsztynie.

Pięćdziesiąta czwarta edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniu 10 maja 2009 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, przy współpracy Teatru im. Stefana Jaracza. Nadzór organizacyjny sprawowało Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur.

Opis

Pięćdziesiąta czwarta edycja konkursu odbyła się w roku Juliusza Słowackiego. Uczestnicy przeglądu mogli ubiegać się o nagrodę specjalną za interpretację utworu Juliusza Słowackiego. Utwór mógł wchodzić w skład repertuaru lub być zgłoszony dodatkowo. Przegląd poprzedziły eliminacje rejonowe (Olsztyn, Iława, Szczytno, Elbląg, Kętrzyn, Bartoszyce, Giżycko) zakończone 26 kwietnia 2009 r. W eliminacjach wojewódzkich prezentowano utwory w trzech kategoriach: Turniej Recytatorski, Turniej Poezji Śpiewanej, Turniej Jednego Aktora.

Jury

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Ireneusz Kalita, Justyna Urbaniak, Mateusz Sobolewski (w kategorii młodzieżowej)
  • W kategorii Poezji Śpiewanej – Joanna Jędrzejczyk
  • W kategorii Teatry Jednego Autora – Jacek Żukowski

Bibliografia

  1. LIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.