Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 1997

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Archiwum CEiIK w Olsztynie.

Czterdziesta druga edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniach 22-23 marca 1997 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich w Olsztynie był Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Opis

Eliminacje konkursu odbyły się na poziomie środowiskowym, miejskim, miejsko-gminnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Poszczególne eliminacje połączone były ze spotkaniami metodycznymi dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej w konkursie. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 31 osób, w tym 19 recytatorów, 10 wykonawców poezji śpiewanej i 2 wykonawców w kategorii Wywiedzione ze Słowa.

Jury

W komisji konkursowej szczebla rejonowego zasiadali: Leszek Grad, Waldemar Goncarzewicz, Halina Sośnicka.

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Waldemar Chachólski z Biskupca, Zbigniew Martuszewski z Olsztyna
  • W kategorii Poezji Śpiewanej – Anna Hałata z Górowa Iławeckiego
  • W kategorii Wywiedzione ze Słowa – Katarzyna Kropidłowska z Ostródy

Bibliografia

  1. Edukacja kulturalna. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1997, sygn. 12/6.