Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 1987

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzydziesta druga edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniach 13-15 marca 1987 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich w Olsztynie był Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie.

Opis

W 1987 r. eliminacje odbyły się w następujących regionach: Nidzica (Nidzicki Ośrodek Kultury), Ostróda (Miejski Dom Kultury w Ostródzie), Lidzbark Warmiński (Miejski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim), Biskupiec (Biskupiecki Dom Kultury), Olsztyn (Miejski Dom Kultury w Olsztynie). Eliminacje przeglądu połączone były z warsztatami w zakresie emisji głosu i doboru repertuaru.

Jury

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Adam Oleński ze Szczytna, Agnieszka Kozłowska z Barcian, Sylwester Wilk z Olsztyna
  • W kategorii Turniej Poezji Śpiewanej – Joanna Segiet z Olsztyna
  • W kategorii Turniej Teatru Jednego Aktora – Monika Szalała z Olsztyna
  • Wyróżnienia – Andrzej Gasperowicz z Barcian, Jarosław Michrowski z Bartoszyc, Ryszard Mickiewicz z Olsztyna, Wojciech Deptuła z Olsztyna, Beata Bandachowska z Bartoszyc

Bibliografia

  1. XXXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w 80-lecie TKT, Warszawa 1986-1987, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1982-1990, sygn. 12/10.