Ogólnopolska Sesja Filmowa - Guzowy Piec

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Cyklu imprez filmowych, które odbywały się w Guzowym Piecu k. Olsztyna w latach 1988-1996.

Organizator

Opis

Sesje była jedną z form kształtowania kultury filmowej w kraju. Adresowane do animatorów kultury filmowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków upowszechniania filmu z Krakowa, Gdańska, Ciechanowa, Ostrołęki, Tarnowa, Warszawy, Mrągowa i innych miejscowości. W ramach promocji kina polskiego organizowano pokaz filmowy w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, nie tylko dla uczestników sesji. Zapraszano także mieszkańców Gietrzwałdu, Olsztyna i okolic. Po projekcji odbywało się spotkanie z reżyserem filmu. Większość pokazów filmowych połączonych było ze spotkaniami z twórcami. Organizowane było forum dyskusyjne na temat problemów działaczy kultury filmowej. Inicjatorka i organizatorka sesji Wiesława Kuziemska podsumowała „Traktuję je [Ogólnopolskie Sesje Filmowe Guzowy Piec]jako promocję kina polskiego. Staram się pokazać to co najnowsze i najważniejsze z filmów fabularnych i dużo, dużo dokumentu. Uważam, że na takiej sesji ludzie powinni poznawać jak najwięcej polskiego dokumentu. Bardzo ważne są też spotkania i dyskusje – często burzliwe – z twórcami i krytykami”[1].

Edycje

Bibliografia

  1. Kuziemska, Wiesława: Guzowy Piec : rozmowa z Wiesławą Kuziemską twórcą i organizatorem Ogólnopolskich Sesji Filmowych Guzowy Piec, kierującą DKF „ZA” w Olsztynie / rozm. Ewa Labes-Kunicka // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1993, nr 10, s. 19.
  1. Kuziemska, Wiesława, Guzowy Piec. Rozmowa z Wiesławą Kuziemską twórcą i organizatorem Ogólnopolskich Sesji Filmowych Guzowy Piec, kierującą DKF „ZA” w Olsztynie, Rozm. Ewa Labes-Kunicka, „Olsztyński Informator Kulturalny”, 1993, nr 10, s. 19