Obóz Artystyczny w Piaskach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Międzynarodowy obóz młodzieżowy o charakterze edukacyjno-teatralnym, zorganizowany w Piaskach k. Rucianego Nidy w okresie od 15 do 28 lipca 1996 r.

Organizatorzy

Kadra

Opiekunowie obozu:

Cele

  • przygotowanie i przedstawienie spektaklu ulicznego pn. Działalność bez przemocy
  • popularyzacja kultury i tradycji Warmii i Mazur
  • edukacja europejska, obywatelska i regionalna

Przebieg

Obóz zorganizowano w okresie od 15 do 28 lipca 1996 r. w Piaskach k. Rucianego Nidy nad jeziorem Bełdany. Uczestniczyła w nim młodzież z Polski, Białorusi, Rosji i Niemiec. Przygotowania i próby trwały dwa tygodnie. Zorganizowano też osobne spotkania z psychologiem Joanną Smolińską („Jak radzić sobie z agresją”), z przewodniczącym „Borussi” Robertem Trabą i Kazimierzem Brakonieckim („Rozmowy o krainie, w której się spotkaliśmy”). Jednocześnie młodzież pod kierunkiem aktorów z olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza, Elżbiety Grad-Cupriak oraz Jarosława Cupriaka, tworzyła spektakl, na który złożyło się pięć etiud: Dyktatura, Przemoc, Samotność jednostki, Przemoc w rodzinie, Wojna. Spektakl zaprezentowano na rynku staromiejskim w Olsztynie (26 lipca).