Mirosława Angelus

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
M. Angelus
Źródło: XXX-lecie dzieałalności Klubu Plastyka Amatora SĄSIEDZI, Olsztyn, 2009, s. [5]

(1939- ) - malarka

Biografia

Urodziła się we Włodzimierzu w Wołyńskim. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Malarstwem zajmuje się od 1990 r. Do przejścia na emeryturę pracowała z młodzieżą.

Działalność

Jest członkiem Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie oraz Związku Plastyków Warmii i Mazur.

Twórczość

Praca M. Angelus
Źródło: http://www.plastycy.artneo.pl/

Uprawia malarstwo olejne, gwasz, akwarelę oraz techniki mieszane. Głównym tematem jej prac jest Planeta Ziemia, Anioły oraz Ogrody. Inspirację czerpie z własnej wyobraźni oraz obserwacji otaczającej rzeczywistości. Miała kilka wystaw indywidualnych m.in. w Olsztynie oraz Dobrym Mieście. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych. Od 2002 r. systematycznie uczestniczy w wystawach Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie. W 2005 r. jej prace można było podziwiać na XXV Przeglądzie Twórczości Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie. Uczestniczyła także w Wernisażu IX przeglądu prac artystów ze Związku Plastyków Warmii i Mazur, który miał miejsce w dniach od 7 maja do 9 czerwca 2010 r. w Spichlerzu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Bibliografia

  1. XXV Przegląd Twórczości Klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi / Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. - Olsztyn: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 2005.

Zobacz też